Novoluní nás čeká ráno 1. října ve znamení Vah, je tedy důležité především pro osoby narozené v tomto znamení. V době novoluní se k sobě přiblíží Slunce, Luna a Jupiter. Jejich postavení je výborné a přináší více diplomacie. Novoluní obecně přeje urovnávání vztahových

témat. Vztahy máme pracovní, partnerské, rodinné, sousedské - zde všude zavládne příměří. Spory lidé začnou řešit asertivněji a s větší diplomacií. Jupiter pomůže pročistit vztahy, dohody a ujednání nejen mezi lidmi, ale i mezi skupinami lidí či zemí. Jupiter přeje vzniku nových spolků a organizací, politických stran, které budou přinášet vidinu lepších zítřků. Venuše, planeta lásky a hodnot, bude přebíhat přes Černou Lunu ve znamení Štíra. Otevře se nám pomyslný pohled do zrcadla, uvědomíme si, co všechno můžeme lehce ztratit v oblasti financí a lásky. Spalující vášně a touhy doporučuji zkrotit. Nenechme se vyprovokovat proradnou Lilith, mohlo by se stát, že kousneme do hořkého jablka poznání. Úplněk vrcholí ve znamení Berana 16. října, je důležitý pro Berany. V době úplňku budou vedle Luny i planeta Uran a planetka Ceres, která se vrací z Býka do Berana. Mnohým tento úplněk přinese rychlý obrat v pracovních aktivitách. Je ale také o samostatnosti a soběstačnosti, tvorbě nových aktivit, nastavování životních směrů a cílů.

BERAN

Mars se pohybuje Kozorohem, máte tedy hodně práce. Planetka Ceres couvá zpět z Býka do Berana, kde pobude několik měsíců, a tak budete jen pracovat a pracovat. Co v tuto dobu zasejete, to sklidíte. Novoluní vám přinese nové a příznivější vztahy, dohody a smlouvy, do života vám vstoupí nový pracovní či životní partner. Pohlídejte si však finanční záležitosti. Úplněk vnese jasno do všech vztahů a dohod, do úplňku je dobré ukončit vše nevyhovující. Dny před úplňkem pro vás budou kritické, zejména 15. říjen. Mars se pohybuje u karmického Pluta v tématu práce, kariéry a životního úspěchu. Čeká vás zásadní rozhodnutí, můžete podepisovat nějaké smluvní ujednání. V listopadu opět nastává řešení peněz a majetku. Podpora přátel bude nezbytná a objeví se osoba důležitá pro vaši budoucnost.

BÝK

Venuše se pohybuje v blízkosti Černé Luny ve Štíru. Budete řešit vztahy a Černá Luna vám to dost zkomplikuje. Mars aktivuje témata - úřední jednání a písemnosti, vzdělávání, cestování. Novoluní vám přinese situace, které povedou ke zlepšení zdraví a kondice (zkvalitníte zřejmě životosprávu a životní styl), ale také vám přihraje možnost nové spolupráce. Úplněk vás povede k rekapitulaci života. Ujasníte si, kam chcete směřovat, co ukončit a uzavřít, budete přemýšlet, co dál. A přemýšlet budete  hodně i nad vztahy. Měli byste rozjímat v klidu, nenechat se ovládat emocemi. Myšlenky a komunikace se budou týkat vztahů pracovních i partnerských či rodinných. V listopadu pro vás bude důležitý úplněk, dořešíte záležitosti kolem pracovních a partnerských vztahů.

BLÍŽENCI

Merkur se přesune během října z Panny do Vah. Na začátku měsíce budete myslet jen a jen na domov, ženy v rodině a jejich zázemí. Po přesunu Merkuru vás budou zaměstnávat děti a partneři, a to i pracovní. Můžete vytvářet a plodit. Novoluní odstartuje vaši novou cestu v tématu životní a pracovní partner. Budete velmi kreativní, vaše plody a výtvory dostanou novou podobu. Do života vám vstoupí osoba důležitá pro váš další pracovní rozvoj. Pokud hledáte partnera pro život, naleznete jej. Úplněk vám přinese změnu prostředí, společnosti, přátel a známých. Změní vaše životní cíle, uvidíte před sebou náhle jinou cestu. Ukončíte některá přátelství, aby se uvolnilo místo pro nová. Díky planetce Ceres si uvědomíte, s kým chcete trávit svůj čas, kam chcete patřit. Listopad otevře aktivity související se vzděláváním, úřady a také zahraničím.

RAK

Řešíte vztahy pracovní i partnerské, sepisujete smlouvy, nastavujete pravidla nových dohod. V polovině října uděláte zásadní, osudové, rozhodnutí související s pracovní aktivitou nebo partnerstvím. Planetka Ceres se přesune do oblasti práce a kariéry. Měli byste pracovat na svých projektech, protože co nyní zasejete, to v budoucnu sklidíte. Novoluní vám otevře nové možnosti v tématech domov, rodina, pracovní zázemí. Přichází dlouhodobý posun a rozmach v těchto oblastech. Rozroste se vám rodina, zkvalitní bydlení, můžete se přestěhovat do lepšího. Ovšem nyní vás Černá Luna pozlobí v oblasti partnerů a dětí. Venuše, planeta hodnot, se pohybuje u Černé Luny a může přinést spalující touhu zhřešit, „ochutnat jablko“, díky kterému můžete být „vyhnáni z ráje“.  Úplněk vám přinese rychlý obrat v pracovních aktivitách. Něco ukončíte, završíte nějakou pracovní činnost a pustíte se do další, ovšem úplně jinak. Uran asistuje úplňku a ten přináší zvraty, změny. V listopadu bude aktivní téma peněz vlastněných s další osobou nebo bankou.

LEV

Slunce, Merkur a Jupiter pospolu ve Vahách otevírají možnosti vědění, vzdělávání, cest a komunikace. Budete hodně mluvit, podepisovat listiny. Zlepší se váš vztah se sourozencem. Dlouhodobě vám planety přejí, přinášejí vám obrovský posun a rozmach právě v těchto oblastech. Černá Luna avizuje problémy související s domovem a pracovním zázemím. V říjnu uděláte osudové rozhodnutí v oblasti nové spolupráce. Černá Luna je ve spojení s Venuší a vy si uvědomíte, co chcete a nechcete, srovnáte si hodnoty. Novoluní vám otevře prostor pro vzdělávání. Odstartuje vše, co souvisí s komunikací, mluveným a psaným slovem. Vězte, že úřady jsou vám nakloněny. Úplněk spolu s Uranem a planetkou Ceres naznačují změnu v souvislosti s rozšiřováním vědomostí. Čím více se budete vzdělávat, tím více se posunete v práci i životě. Uran ukazuje na rychlý zvrat v oblasti zahraničí a také na poli úřadů nebo soudů. Na zlepšení bydlení a zázemí si počkáte do listopadu, kdy budete řešit pracovní a partnerské vztahy.

PANNA

Merkur se pohybuje znamením Panny a během října se přesune do Vah, kde pobývají též Jupiter a Slunce. Planety vám dlouhodobě přejí v oblasti peněz, majetku a zvýšení prestiže. Mars, planeta aktivity, přeběhne přes karmické Pluto. Čekají vás osudová rozhodnutí v souvislosti s pracovními a životními partnery nebo dětmi. Novoluní vám otevře cestu k výdělkům, majetku a zlepšení kvality života. Do života vám jdou peníze. Ovšem pozor na úřady, v souvislosti s nimi vás může Černá Luna pozlobit, znepříjemnit vám život. Úplněk přinese obrat ve financích. Ukončí a vnese jasno do peněz, které vlastníte s další osobou nebo bankou. Můžete zažádat o půjčku nebo hypotéku. Listopad vám přinese témata - zdraví a služba či pomoc druhým, cestování, dopravní prostředek a vzdělávání.

VÁHY

Venuše se pohybuje Štírem a v říjnu přejde přes Černou Lunu. Musíte si pohlídat peníze, které budete vydávat až do jara 2017. Pozor na to, kterým směrem putujete a co vám zvýšení výdajů přináší. Pod vlivem Černé Luny se může stát, že investujete zbytečně, může přijít zklamání.  Říjen vám přinese osudové rozhodnutí v oblasti domova, zázemí a bydlení. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, nyní září na hvězdné mapě ve Vahách. Díky němu se posunete kupředu, a to do roka a do dne. Merkur se přesune do Vah, podpoří vaše mluvené a psané slovo. Bude vás slyšet a vidět, budete v jednom kole. Novoluní vám otevírá novou životní cestu. Nastartujete nové projekty, začnete uskutečňovat své plány. Toto je pro vás nejdůležitější období roku. Úplněk ukončí a vnese jasno do všech vztahů, smluv a dohod. Co se nevyřeší do úplňku, uskuteční se po něm. Uran spolu s planetkou Ceres přinesou nečekaný obrat do vašich dohod a vztahů. Nefunkční pracovní i partnerské vztahy nebo ujednání je třeba ukončit, aby se uvolnilo místo novým. Listopad probudí aktivitu v oblasti dětí, výtvorů a partnerů. Budete hodně mluvit a podepisovat dokumenty spojené s penězi.

ŠTÍR

Černá Luna spolu s Venuší pobývají ve znamení Štíra. Měli byste být na sebe opatrní až do jara 2017. Černá Luna vám přináší ty samé problémy, které už znáte z přelomu let 2007/2008, tehdy rovněž pobývala ve Štíru. V případě aktivity Černé Luny jde o karmické záležitosti z minulých životů. Otevírají se vám brány do nevědomí a připomínají nevyřešené resty.  Venuše působí velmi příznivě, toho byste měli využít ve svůj prospěch. Ovšem nejprve si urovnejte hodnoty, ujasněte si, co chcete opustit, kam směřovat. Mars působí v oblastech úřady, vzdělávání, dopravní prostředek, zde může přijít osudové rozhodnutí. Planetka Ceres se vrací zpět do Berana a může vám přinést psychosomatické zdravotní problémy (nespokojenost duše), které budete muset řešit. Novoluní vám aktivuje cestu do podvědomí, budete rekapitulovat celý svůj život, přemýšlet, které situace definitivně uzavřete a na kterých budete nadále pracovat. Psychicky nebo zdravotně se projeví nestabilita, ale za měsíc vás čeká novoluní, které vám ukáže nové cesty a vnese Slunce do vašeho života. Úplněk spolu s Uranem a planetkou Ceres přinesou rychlý zvrat ve spojitosti se zdravím, spoluprací, starostí a péčí o druhé. Může dojít na změnu kolegy nebo společníka v rámci práce. Prožíváte období změn, které povedou k lepším zítřkům. Jen vydržte. Nyní jste napojeni na „druhou stranu“, která je vám blízká. Je ideální čas pro rozjímání a meditace. Pracujte se svým podvědomím, vyčistěte si život, mysl a čakry. Listopad aktivuje téma bydlení, domova a pracovního zázemí.

STŘELEC

Máte zaktivované peníze. V říjnu uděláte osudové rozhodnutí v oblasti majetku. Planetka Ceres se vrací zpět do oblasti partnerů, dětí, plodů a výtvorů. Dostanete zabrat právě v těchto tématech. Ve druhé polovině října se Venuše přesune do vlastního znamení, a tak byste její příznivý vliv měli naplno využít. Jednou do roka jste neodolatelní, nádherní a nepřehlédnutelní. Novoluní vám nastíní novou životní cestu za úspěchem a splněním snů. Otevírají se vám dveře mezi nové přátele, do nové společnosti, kam toužíte patřit. Jupiter bude pozitivně dlouhodobě působit v tématech - přátelé, nový partner, společnost. Ve druhé polovině měsíce přijdou dobré zprávy související s těmito tématy. Úplněk ukončí nějaké pracovní a partnerské vztahy. Za asistence Uranu, planety zvratů, a planetky Ceres, která vám dává zabrat, přicházejí neočekávané změny. Listopad přinese aktivitu v oblasti cest a cestování, úřadů a vzdělávání.

KOZOROŽEC

Znamením Kozorožce se posouvá Mars, planeta aktivity, v polovině měsíce pak přeběhne přes karmické Pluto. Zřejmě dojde na osudové rozhodnutí, které změní váš život. Novoluní nastartuje nový směr ve vašich pracovních aktivitách, ve snaze posunout se v kariéře, objeví se nové projekty. Věřte, že vás veškeré změny do budoucna posunou vpřed. Jupiter vám slibuje do roka velký rozmach ve sféře práce. Úplněk za asistence Uranu s planetkou Ceres ukončí a uzavře nějaké záležitosti související s domovem, pracovním zázemím, bydlením, ženami v rodině. Vliv planet přinese rychlý obrat. Budete domlouvat a podepisovat listiny z pracovní oblasti. Černá Luna dlouhodobě pohlcuje osoby blízké, přátelé a známé. Listopadový Mars aktivuje vaše finance a majetek.

VODNÁŘ

Černá Luna vás brzdí a přináší vám problémové situace spojené s prací a vaší životní sílou. Planetka Ceres couvá zpět do oblastí - vzdělávání, úřady, sourozenci a dopravní prostředky. V  těchto tématech budete muset zabrat. Během října ukončíte nějakou aktivitu díky planetě Mars, která se přežene přes karmické Pluto. Dlouhodobě lze očekávat obrovský posun v oblasti rozšiřování vědomostí. Úřady a soudy vám vyjdou vstříc, dařit se vám bude i ve spojení s cizinou. Novoluní vás nasměruje k novému učení, úřední záležitosti budete řešit úspěšně. Můžete koupit nové auto či jiný dopravní prostředek. Planety přejí cestování a komunikaci. Úplněk spolu s Uranem a planetkou Ceres ukončí a uzavřou nějaké záležitosti týkající se úřadů a úředních dokumentů. Vnesou jasno do oblastí vzdělávání, písemností. Nastane rychlý obrat v těchto tématech. Listopad vám přinese hodně práce.

RYBY

Blýská se na lepší časy, do života vám jdou peníze a majetek, který vlastníte společně s další osobou nebo bankou. Planeta aktivity, Mars, v polovině měsíce přeběhne přes karmické Pluto a aktivuje společnost, skupinu lidí, přátele a známé. V těchto oblastech uděláte osudové rozhodnutí. Planetka Ceres couvá zpět do tématu peněz a majetku. Dá vám zabrat, ale pamatujte, že výsledky budou odpovídat vydané energii. Tedy se čiňte, jde vám o zvýšení prestiže a o finance. Novoluní vám přinese nové možnosti k výdělkům. Čekáte-li na půjčku nebo hypotéku, můžete je získat. Dalším tématem je sex,  tom se vám otevírají nevídané možnosti. Projdete určitou transformací, začnete myslet nově a jinak. Úplněk vnese jasno do oblasti financí, spolu s Uranem a planetkou Ceres bude mít na svědomí rychlý obrat ve finančních záležitostech. Uran vám přináší několikaleté kolísání v této oblasti. Jednou budete nahoře a jednou dole. Neptun s karmickým uzlem po vás žádají, abyste odložili „růžové brýle“ v souvislosti s penězi, našli si systém a začali pracovat na stabilitě. Listopad bude ve znamení vzdělávání a otevírání vzpomínek, uložených hluboko v podvědomí. Odkryjete nebo se dozvíte tajemství.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2760403
DnesDnes449
VčeraVčera458
Tento týdenTento týden1789
Tento měsícTento měsíc8086

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab