Pro Jihomoravany se jedním z kultovních cílů výprav na druhou stranu Dyje stal pitoreskní Hardegg. A ten stále přináší dokonalé potěšení všestranně zaměřeným cestovatelům.

Nejmenší město Rakouska

Hardegg

obklopují nejpřísněji chráněné zóny národních parků Podyjí a Thayatal, což je dostatečnou vábničkou pro milovníky úchvatného díla přírody a fotografy zaměřené na snímky exkluzivních vzácností rostlinné a živočišné říše. Nejpádněji je přesvědčí omračující pohled z obnoveného altánku Hardeggské vyhlídky přilepeného k ostré horní hraně nebetyčné rozpukané skály na moravské straně řeky. Odtud za balvanitými proudy spatříme přívětivou krajinu, jakoby vystřiženou z pohádky. A přestože shluk nízkých chalup rozzářených pastelovými odstíny omítek spíše evokuje poslední vísku ztracenou uprostřed pohraničí, dynamicky se rozvíjející Hardegg už koncem 13. století obdržel městská práva. Dnes se tak může pyšnit prestižním primátem nejmenšího města Rakouska.

Smrt statečné Reginy

Interiéry hradu hostí expozici věnovanou kontroverzní osobnosti habsburského rodu, a to arcivévodovi Maxmiliánu I., jehož krátká ambiciózní epizoda uchvátit moc ve středoamerickém Mexiku, kde se prohlásil císařem, vyvrcholila tragickým závěrem. Zdejší feudální sídlo totiž obýval Maxmiliánův průvodce – hrabě Johann Karl Khevenhüller-Metsch. Ale hrad je spojen i s dalšími pozoruhodnými osobami. Například s legendární jindřichohradeckou Bílou paní, Markétou z Hardeggu. Navíc tu byla spatřena i Černá paní. A setkání s ní vždy vyústilo v drama. Nešťastná děvečka, která ji náhodně spatřila, odnesla nečekanou událost pouze těžkým šokem. Na počátku všeho ale stála krásná dívka Regina. Ta se zalíbila místnímu zvrhlému šlechtici, nicméně rázně odmítla vyhovět jeho choutkám. Krutý sadistický hradní pán pak v návalu zlosti přikázal, aby ctnostnou Reginu zaživa zazdili do protilehlého útesu. Jinak by je čekala smrt uvnitř hladomorny. Od té doby přízrak Reginy oděný do černého šatu bloudí ze skal k městskému hřbitovu. Tam se marně snaží nalézt místo důstojného spočinutí a získat řádný hrob. Tím prokletí zdaleka neskončilo.

Druhého dne šel zlý hrabě zkontrolovat, zda pochopové dobře odvedli nařízenou práci. Avšak přímo u horní hrany skaliska jeho kůň klopýtnul a oba se zřítili dolů. Proto tu prý lze za úplňku pozorovat ducha hraběte, kterak v šíleném trysku na vzpurném bílém koni padá ze skalní římsy do temných nedozírných hlubin.

Rozeklaný útes nese jméno po statečné, ovšem ke strastiplné smrti odsouzené, Regině.

Turisty doprovází zhmotnělý přízrak

Mezitím uplynula spousta let, když se tudy se svým zbožím protloukal židovský hauzírník. Nejprve si chtěl zkrátit cestu lesem, nicméně zabloudil. Na přilehlý kraj padla tma. Po hodinách marného tápání spatřil světla hradu. A šťastný chudák netušil, že pro něj nastává konec, protože se ocitnul na samém vrcholu Regininých skal. Tady zahlédnul zvláštní krásnou ženu celou zahalenou v černém oděvu. Zatoužil poodhalit průhledný závoj a podívat se do její mrtvolně bledé tváře. Žena překvapivě uhnula a podomního trhovce pohltila propast.

Dnes staré mýty Hardeggu znova ožívají při tematických vycházkách, které spoluorganizuje Správa Národního parku Thaytal. I u nich asistuje Černá paní, ale jejího současného hmotného převtělení se není třeba obávat.

Rytířova tragická mýlka

Uprostřed skalní stěny se nacházejí trosky nepřístupného prostého obydlí. Toto místo si údajně dávno vyhlédnul osamělý poustevník. Ten se kdysi, jako bohatý a smělý rytíř, odebral s vojskem do boje proti nevěřícím. Před dlouhou poutí se ještě stihnul rozloučit s mladičkou manželkou a malým synkem. Když se po dlouhých útrapách vrátil opět domů, naskytl se mu nehezký pohled. Již zdáli totiž uviděl svoji ženu, jak objímá hezkého mladíka. V návalu žárlivosti oba nevěrníky okamžitě zabil. Vzápětí s hrůzou zjistil, že o život připravil svého milovaného syna, který mezitím dospěl. A tak nakonec zoufalý odešel do pustých lesů Podyjí, kde se snažil odčinit osudný omyl.

Text a foto: Jakub Hloušek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2760452
DnesDnes498
VčeraVčera458
Tento týdenTento týden1838
Tento měsícTento měsíc8135

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab