Lidé byli ochotni věřit v nadpřirozenou sílu čarodějek. Ty si také byly vědomy své moci a snažily se ji uplatňovat. Až do začátku středověku nezaujímalo lidstvo proti čarodějkám nepřátelský postoj, to se změnilo až v době reformní. Na pouhé udání byly

vězněny, mučeny a pak obyčejně upáleny.

Stejný osud stihl i Johanku z Arku, neboli Pannu orleánskou, a to ve chvíli, kdy její moc začala být vládnoucím tehdejšího světa tak nepohodlnou, že jejich vážnost začala upadat. Nakonec proti ní byla vznesena obžaloba, že je spojena s nadpřirozenými mocnostmi. Byla postavena před soud a upálena, přestože Francii v boji proti Angličanům prokázala neocenitelné služby. To je jen příklad všeobecně známého příběhu z historie.

Bez čarodějek nic nefungovalo

Již ve středověku se věštkyně, které byly jen předchůdkyněmi čarodějek, těšily neobyčejné úctě a vážnosti. I národ tak vyspělý, jakým byli Řekové, ve starověku věřil svým Pýthiím a jednal vždy podle jejich rad a pokynů. Čarodějky slibovaly těm, kteří se na ně obrátili o radu a pomoc, věčné mládí, nezranitelnost, pohled do budoucnosti či neviditelnost. Nelze se proto divit, že byly houfně vyhledávány. Sehrávaly velkou úlohu nejen u jižních, ale i u severních národů. Zvláště za dob Římské říše se těšily takové moci a oblibě, že byly pod ochranou zákona.

Vraždění v „dobré víře“

Ale už tak ponurý středověk se ocitl na scestí, čarodějky se staly nepohodlnými a spustila se vlna hromadných procesů nejen v Německu, ve Francii, Španělsku a Itálii, ale i ve východních zemích. Čarodějky obyčejně končily na hranici, ale napřed byly nelidsky týrány. K zatčení stačilo pouhé podezření.

Jenže ani v moderní době nebylo lépe. Ještě v roce 1908 se v Sasku vedlo čarodějkám velmi zle, když některá vesnice byla stižena dobytčím morem. V tomto roce známý německý učenec pravil, že podle mínění lidu žije jen v okolí Lipska 45 starých žen, které umí čarovat. V roce 1906 zavraždil lesník Josef Moser v Ulmu „čarodějku“, na kterou si sám netroufal, a tak ji bez varování ze zálohy zastřelil. Prý byla vinna rozvratem jeho manželství.

Poslední proces tohoto druhu se pravděpodobně konal v roce 1929 v maďarském městě Stolníku, kde se před porotou ocitli četní venkované, protože k smrti utloukli čarodějku Ilonu Jaszusovou. Statkář Pišta Gabor totiž onemocněl, ztratil řeč a patrně se zatemnil i jeho rozum. Přesto však napsal, že jeho nemoc zavinila Ilona Jaszusová. Statkářovi příbuzní zalarmovali své známé, se kterými vnikli do domu stařeny a klacky ji utloukli. Rozsudek zněl velmi mírně - každý z obžalovaných dostal jen tři měsíce nucených prací, poněvadž prý jednali v dobré víře.

Také v Čechách kolovalo mnoho pověstí o čarodějkách, které měly neblahý vliv na své okolí. Nebyly to však čarodějky v pravém slova smyslu, ale většinou ženy převážně mladé, které svou nepřístupností proti sobě popudily muže ucházející se o jejich přízeň. Za středověku nebyly sice upáleny, ale byly trestány smrtí „na hrdle“.

Spravedlivá Bílá paní

V dobách minulých byly však i takové, ženy, nad kterými neměl nikdo moc a naháněly hrůzu bez rozdílu stavu a vyznání. Takovou byla například Perchta z Rožmberka, která coby Bílá paní řádně děsila své okolí. Legenda praví, že kdykoli měl význačný člen tohoto rodu zemřít, vždycky se v některém zámku Rožmberků v noci zjevila a obyčejně dotyčný člen brzy zemřel.

Zjevení Bílé paní jsou zaznamenána i v Bayreuthu v Bavorsku, ve Stockholmu, Londýně a Kodani.V Bayreuthu způsobila Bílá paní opravdu velký rozruch. Když totiž na začátku válečného tažení francouzský generál Bernadotte v roce 1806 porušil v Bavorsku územní příměří, objevil se v bayreuthském zámku nečekaný host v podobě přízraku. Generál d´Espagne, kterého Napoleon Bonaparte poslal s jeho pluky napřed, přenocoval v zámku a o půlnoci spatřil ve svém pokoji bílou ženskou postavu. Bílá paní se na něho vrhla a chtěla ho zardousit. Na děsuplný křik generála se seběhli důstojníci a tázali se, co se stalo, neboť mimo něho v pokoji nikdo nebyl. Služebnictvo zámku ale mělo jasno - byla to Bílá paní, která tak předpověděla generálovu smrt. Netrvalo dlouho a generál skutečně zemřel.

Bílou paní prý v tomto zámku viděli ještě v roce 1822 a od té doby se již neobjevila. Přesto si dodneška v této oblasti jen málokdo dovolí učinit nějaké nečestné rozhodnutí z obavy, aby nebyl Bílou paní ztrestán.

(ryp)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2760435
DnesDnes481
VčeraVčera458
Tento týdenTento týden1821
Tento měsícTento měsíc8118

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab