Představujeme rodové statkyJak Andrea Amálka Dobromila říká, odmalička cítila, že to, co tu ve společnosti žijeme, nemůže být tím skutečným, pravdivým a moudrým, co činí člověka šťastným. Nemohla pochopit spoustu věcí, ale díky nezměrné touze vše poznat se jí postupně začalo dostávat

nezbytných odpovědí. A teď pomáhá i dalším lidem najít cestu zpět k pravdě a moudrosti. Věnuje se přednáškové a lektorské činnosti, domácímu vzdělávání, psaní, etikoterapii a dalším formám terapií (malování, automatické kresbě, přírodě, hudbě) i dalším činnostem, metodám pomoci a tvořivosti. Zejména pak budování rodových statků a osad.

Představujeme rodové statky 1Kdy a jak jste se dostala k tématu rodových statků?

„Asi před šesti let se mi prostřednictvím přátel dostala do ruky jedna z knih spisovatele Vladimira Megre s názvem Prostor Lásky. Nadchla mě a dojala zároveň. Postupně jsem se dostala ke všem knihám zmíněného autora, z nichž jsem se dozvěděla nejen mnoho informací o našich původních dějinách, ale právě i o rodových statcích. Zjistila jsem, že cestou rodových statků jdu po celý svůj život, jen jsem ji tak nenazývala. Každopádně prioritou pro mne bylo a zůstává jít cestou své duše, propojovat se s dalšími obdobně souznějícími lidmi a společně tak přispívat k znovuobnovení dobra a harmonie na Zemi.“

Jaký význam měly kdysi rodové statky, jaký nesly odkaz?

„Význam rodových statků a osad je tak hluboký a obšírný, že jej nelze pár slovy plně vyjádřit. Nejlépe a nejvěrohodněji ho pocítíme skrze duši, která naši prvotní moudrost a původní prameny uchovává. Rodové statky a osady v podstatě tvořily prvotní kulturu a způsob života. V takzvaném Vedickém období, které trvalo 990 000 let a bylo prvním obdobím života lidské společnosti na Zemi, ctili lidé Boha, vnímali boží city i rady. Neptali se, kdo a jak stvořil svět, vesmír, galaxie či jejich překrásnou planetu. Věděli, že všechno, co je obklopuje, viditelné i neviditelné, je stvořené jejich Otcem - Bohem. Otec byl všude, vše rostoucí a žijící kolem byly jeho živé myšlenky a jeho programy, s nimiž mohli komunikovat vlastní myslí. Bohu se však neklaněli, různá náboženství vznikla až posléze, ve Vedickém období neexistovala. Šlo o kulturu a způsob života. V té době ani tělesné nemoci nikoho netrápily, neboť člověk žil šťastným způsobem života, v souladu se svým předurčením, pozemskými a vesmírnými zákony. Také hranice mezi státy chyběly, lidé měli otevřený Prostor Lásky v sobě a tvořili jej i kolem sebe, prostřednictvím svého života na rodovém statku v propojení s dalšími lidmi v rámci rodové osady. Rodový statek je tedy Prostorem Lásky a jeho základní myšlenkou je vytvoření Prostoru Lásky a harmonie pro sebe a svůj rod. Rod a jeho zachování je tím nejsilnějším prvkem a jedinečným smyslem rodového statku. Aby mohl být rod zachován a žít věčně, musí mít místo, které je spojené s veškerou podstatou vesmíru - s přírodou, s planetou Zemí a ostatními planetami, s předky a jejich tradicemi, s ostatními lidmi a s Bohem. Má-li tyto spojitosti, zůstává zdravý a šťastný, jeho členové si užívají tvořivosti, veselosti, hravosti, uchovávají si nevinnost a čistotu úmyslů. Ta je důležitá ve všech směrech a za všech okolností.“

Představujeme rodové statky 2Jak takový rodový statek vypadal, jak velký prostor zabíral? 

„Rodový statek měl nespočet podob, neboť co člověk - rodina, to rozličné a rozmanité vize a projekty. Ale určitou charakteristiku samozřejmě měl. Obvykle šlo o prostor o rozloze minimálně jednoho hektaru, což má mnohá opodstatnění včetně permakulturního. Na takovém prostoru je už možné tvořit tak, aby se postupem času sám podporoval bez nutnosti velkého množství dalších zásahů člověka. Rodový statek totiž nemá nic společného s podobou a představou statku klasického, tedy s hospodářstvím, které známe z novodobé historie a na němž bylo zvykem dřít do úmoru od svítání po západ Slunce. Je jeho pravým opakem, měl a má sloužit člověku pro radost a potěšení, nikoli proto, aby sám sobě otročil. Jde o prostor, který je opakem toho, co člověk zažívá v rámci technokratického umělého světa, jenž veškerou lásku jen odpuzuje. Energie lásky je živoucí energií, kterou vše iluzorní a umělé ničí, proto se běžně stává, že láska člověka, vztahy, rodiny žijící technokratickým způsobem života, po čase opouští. Na rodových statcích energie člověka sílí a proudí tím nejsmysluplnějším směrem. Součástí rodového statku býval živý plot tvořený z keřů, stromů, větrolamů. Stromy bývala osázena čtvrtina až polovina pozemku. Zde bylo možné udělat ohradu pro dobytek, zasadit keře - maliny, ostružiny, angrešt, rybíz, postavit duté klady pro včely, které jsou také významnou a nezbytnou součástí rodového statku, vysázet besídku - živou letní ložnici, tvůrčí dílnu, domek pro děti, pro hosty. Na každém rodovém statku byl zasazen rodový strom či vybudován rodový háj. Srdcem rodového statku byl dům, ale to byla většinou menší stavba, neboť nebylo zapotřebí tratit příliš mnoho úsilí výstavbou velkého domu, jelikož měl sloužit vždy jen jedné generaci. Dalšími součástmi rodového statku byla studna, zahrada, ovocný sad, rybník, ale třeba i sauna, pole, květnatá louka či sklep.“

Mají podle vás rodové statky význam i pro současnou společnost?

„Bezpochyby. Osobně je vnímám jako nejkrásnější a nejsmysluplnější možnost přeměny života zde na Zemi, jež člověka navrací k jeho skutečné podstatě a původním pramenům a ke šťastnému způsobu života. Navíc mám pocit, že jsme přírodě a naší překrásné planetě svým chováním a svými zásahy ublížili již dost a je nejvyšší čas splácet dluh, který vůči nim máme. Vše zašlo příliš daleko, neměli bychom ztrácet čas a pokračovat cestou sobeckosti a prospěchářství, tedy ničit a špinit vše, co se dá. Naopak je potřeba konat vše pro to, abychom Zemi navrátili podobu ráje, který tu kdysi dávno byl a jehož nedílnou součástí byly i rodové statky a osady.“

Představujeme rodové statky 3Prý ve světě přibývá lidí, kteří se o tradici rodových statků zajímají a snaží se ji oživit...

„Ano, dějí se úžasné věci v tomto směru a skutečně se obnovuje náš původní způsob života. Lidé již několik let a ve stále větší míře zakládají a budují rodové statky a osady. Vím například o rodových statcích v USA, Velké Británii, Austrálii, Švýcarsku, Holandsku, Německu, na Ukrajině, v Bělorusku, Lotyšsku, Srbsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bulharsku a především v Rusku. V Rusku v současné době existuje již téměř 400 rodových osad, před třemi lety jich tam byla polovina. Lidé tam přímo masovým způsobem vyměňují život ve městě za život v přírodě. Jelikož v Rusku není možnost půjček a hypoték, tak buď prodávají své byty, nebo pár let tvrdě pracují, aby si mohli zajistit pozemek a koupit dům. Lidé, kteří v rodových osadách žijí, si nový způsob života chválí. Buď budují statky samostatně, jako jedna rodina, případně mají-li k dispozici větší pozemek, ujímají se ho s dalšími lidmi - rodinami - většinou spřátelenými, s blízkými dušemi. Cítí díky tomu větší sílu a sounáležitost, můžou si navzájem pomáhat nebo vyměňovat služby. Naprosto převratná je situace ale i u nás, v Čechách a na Slovensku, kde se v posledních letech také rychle zvyšuje počet zájemců o budování rodových statků a osad a velká část lidí již své rodové statky také buduje.“

Pokud někdo chce začít rodový statek budovat, čím nebo jak má začít?

„Základem všeho je nalezení toho pravého místa. Tedy takového, které si okamžitě zamilujete a přijmete za své. Ideální je, tvoří-li rodový statek dva - muž a žena - pro sebe, pak pro své děti. Společně sázejí rodové stromy, rostlinky, bylinky, budují sad, stavějí dům. Každé jejich v lásce a radosti vytvořené společné dílo jim bude navždy připomínat a opět vracet radost a lásku v podobě životodárných stromů, květů, plodů, bylinek. V jejich zahradě budou zrát překrásné plody. V běžném životě se častokrát stává, že miluje pouze jeden, ale jakmile budou projektovat a posléze tvořit svůj prostor společně, láska je už nikdy neopustí. Tvoření takového prostoru jsou velmi blízko i zahrádkáři, jejichž duše jsou si vědomy, že Zemi je třeba pomáhat a ne ji válcovat a zasypávat betonem a asfaltem.“

Myslíte si, že se lidem vrátí smysl pro rodinu a zachovávání rodu a jeho tradic? Tyto hodnoty v poslední době upadaly, bylo upozaděny, sázelo se spíš na individualitu...

„Situace, která v současné době panuje v oblasti rodin, v partnerských a vůbec mezilidských vztazích, je alarmující. Způsobem života, kterým se lidstvo vydalo, byť ne zcela dobrovolně z mého pohledu vnímání, postupně přicházelo o ty nejcennější hodnoty, které si po statisíce let opatrovalo a bránilo. Nyní již víme, jaké to je a jak to vypadá, když se vzdáme naší skutečné podstaty a původních pramenů, a tak věřím, že návrat k těm pravým hodnotám bude v této době o to rychlejší a o to pečlivěji a vědoměji si je budeme chránit. Už dnes je značná část lidí, která si toto i mnohé další uvědomuje, probouzí se z dlouhé epochy spánku lidské společnosti a začíná v tomto směru konat, tedy pracovat na sobě samém, pročišťovat rodové i karmické zátěže či jinak konat ve prospěch celku.“

(zem)

Kontakt: Andrea Amálka Dobromila - www.rodovestatky.com

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2962928
DnesDnes290
VčeraVčera579
Tento týdenTento týden290
Tento měsícTento měsíc4457

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab

 
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
ID5
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline