Pedagog a grafolog PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. v současné době přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to mimo jiné andragogiku a grafologii. Absolvoval odborné stáže na Katolické univerzitě ve slovenském Ružomberoku či na moskevské Ruské univerzitě národů. Je také autorem knih o vzdělávání a

mnoha odborných článků ve vědeckých časopisech zaměřených na využití grafologie v práci pedagogů či historie písma v Evropě. Zabýval se také grafologickým rozborem písma K. H. Máchy.

Kdy jste se začal zajímat o grafologii a co vás k ní přivedlo?​

O grafologii jsem se začal zajímat zhruba před deseti lety. Přivedla mě k tomu – jak už to tak bývá – náhoda, kdy jsem po dokončení vysoké školy hledal vyplnění volného času. Našel jsem si kurzy grafologie, které měly akreditaci ministerstva školství a dávaly tedy záruku, že nepůjde o nějaké plané maření času spojené s nepodloženými pseudovědeckými závěry. Přednášeli nám odborníci z pražských vysokých škol. Mělo to opravdu výbornou úroveň.

Kurzy trvaly dva roky a velmi mě zaujaly, takže jsem se grafologii začal věnovat. Přidal jsem studium dalších souvisejících oborů, jako je psychologie, pedagogika, andragogika atd.

O čem vlastně grafologie ​je​, k jakým závěrům může grafolog dojít?

Kořeny má ve starověku. Už tehdy ji nazývali mozkopisem, což vystihuje, že grafologie se věnuje studiu písemných spontánních záznamů. Spontánních proto, že v určitém věku přestáváme myslet na to „jak“ máme něco napsat, ale „co“ píšeme. Náš písemný projev se tak zhruba od třetí třídy stává automatickým, a to je právě příležitost pro grafologa. Písmo, respektive jeho grafologické charakteristiky, je ovlivněno našimi pohybovými projevy. Podobně jako chůze - když se těšíme na schůzku, jdeme radostně a lehce. Když jdeme na těžkou zkoušku, nohy sotva zvedáme, nikam se neženeme. To je sice hodně zjednodušené, ale podobný princip používá i grafologie. Analyzuje záznam pohybu.

  Grafolog by měl po analýze rukopisu sestavit povahopis pisatele. Měl by se soustředit na jeho relativně stálé temperamentové vlastnosti, nikoli charakterové. Ty se v průběhu života mění a vyvíjejí. Grafolog by měl tedy určit, zda pisatel je extrovert nebo introvert, stabilní či labilní osobnost, zda inklinuje k věcem duchovním či materiálním, jaký je ve vztahu k ostatním lidem – dominantní či submisivní.

Dále lze určit, jaký prostor si pisatel buduje v mezilidských vztazích, zda je ochoten ke spolupráci či nikoli. Je možné stanovit i to, jaký styl komunikace s ostatními bude pravděpodobně volit. A z tohoto náznaku pak pochopitelně vyplývá i použití grafologie v konkrétních situacích. 

Kde všude se dá grafologie uplatnit?

Jak už trochu vyplynulo z předchozích slov, grafolog může usnadnit pisateli poznat sám sebe. Lidé to zpravidla tuší, ale konstatování vyřčené někým druhým mívá pro ně mnohdy větší význam. Rozhodně lze po analýze rukopisu doporučit pisateli vhodnou skupinu povolání, nikoli ale konkrétní profesi. To znamená zaměření činnosti, která mu bude díky jeho osobním vlastnostem poměrně dobře vyhovovat. Grafolog může introvertovi doporučit, aby se nevěnoval přímému prodeji, extrovertovi doporučí naopak profesi, kde bude mezi lidmi poměrně často pobývat atd.

Určitou pomoc může grafolog poskytnout při řešení partnerských problémů. Je nezaujatý, dokáže se podívat na hodnocené pisatele skutečně detailním pohledem a může cholerikovi doporučit odžít své emoce jinak než v hádce s partnerkou. Melancholikovi poradí, že jeho smutky k němu patří a není proto důvod se nemít rád.

Grafologie může být nápomocná i učitelům a pedagogům. Ale pozor – u dětí mladšího školního věku, kdy ruční psaní není zcela automatizované, musí být grafolog se závěry velice opatrný.

A takovou třešničkou na dortu je pohled grafologa na rukopisy historických osobností. Už jsem měl několik přednášek na toto téma. Věnovali jsme se studiu rukopisů Edith Piaf, Romy Schneider, Gerarda Philipa, Marie Curie-Skłodowské, Marie Antoinetty, K. H. Máchy, Franze Kafky, Jana Nerudy, Karla Čapka atd. Je velice zajímavé odkrývat, zda veřejný a historický obraz těchto osobností byl zcela totožný s jejich skutečnou povahou.

Učíte na univerzitě, jak vnímají studenti ​grafologii?

​Doufám, že to nebude znít jako vychloubání, ale studenti měli grafologii rádi. Aktuálně sice ze studijních plánů zmizela, ale kdo ví.

To, co přetrvalo, je výuka tohoto oboru na kurzech Univerzity třetího věku. A i zde je to pro mě potěšení, studenti mi často nosí rukopisy svých partnerů, dětí, přátel či nepřátel. I tyto rozhovory jsou pro mě přínosem, protože mám bezprostřední odezvu na své závěry. 

Může člověk změnit písmo tak, aby to nikdo nepoznal?

​Krátkodobě jistě může, ale dlouhodobě změnit písmo není možné. To je, jako bych vás nutil jít v umělém rytmu, který není pravidelný a je proti vaší přirozenosti. Nějakým způsobem byste sice šla, ale s přirozeným pohybem a s vaší psychickou pohodou by to nemělo nic společného. Změněný rukopis je křečovitý, nepravidelný, blokovaný a dobrý grafolog by to měl poznat.

Dá se se stoprocentní jistotou poznat zfalšovaný podpis? ​

Ne, to nemůže říci žádný odborník. Deklarovaná stoprocentní jistota v podobných disciplínách je velká blamáž.

Ale ještě jedna věc. Grafologie není písmoznalectví. Grafologie se zaobírá povahou pisatele, písmoznalectví řeší ztotožnění autora ručně psaného textu. Obě disciplíny používají podobné metody, ale jejich závěry jsou trochu rozdílné. Já se osobně písmoznalectví nevěnuji, i když mám přátele i z této oblasti. Dobrý grafolog se neplete do práce písmoznalci a naopak. Oba se vzájemně respektují. 

Jsou závěry grafologického rozboru podle vašich zkušeností​ platné?

Nebude to znít jako neskromnost, když řeknu, že ano? (smích)

Velice mi záleží na tom vždy se dopátrat, zda jsem se „trefil“. To je i můj cíl a moje profesní sebereflexe. Bez toho by byla grafologie planým plácáním poloodborníka či dokonce laika, který chce být jen středem pozornosti. Bohužel, i s takovými „grafology“ jsem se setkal.

Mnohdy se stane, že pisatel grafologický závěr bezprostředně po jeho sdělení odmítne. A za několik dnů či týdnů přijde a s uzarděním přizná, že tyto závěry byly přesné, jen se s nimi musel sám smířit. To bývá ale celkem normální reakce. I ta mě samozřejmě těší, možná o to víc, protože pak vnímám i tu důvěru, která mezi mnou a dotyčným člověkem vznikla.

Ludmila Veselá

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2506694
DnesDnes533
VčeraVčera630
Tento týdenTento týden533
Tento měsícTento měsíc18040

Partnerské weby

apartman banner