Hrad Rábí je jednou z nejrozsáhlejších hradních zřícenin nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Co do velikosti, můžeme k jeho "konkurentům" počítat sousední jihočeský Landštejn, moravský Helfštejn a impozantní Spiš ský hrad na Slovensku. Dnes si však již jen stěží dovedeme představit tento původně raně gotický hrad v době největšího rozkvětu, kdy na přelomu 15. a 16. století dosáhl svého stavebního vrcholu a z pohledu svých majitelů také společenského významu.

Původní, rozsahem skromnější středověké sídlo začalo vznikat v oblasti horního toku Otavy přičíněním Bohuslava z Velhartic již na počátku 14. století. Tehdy mělo strážit zejména významnou obchodní stezku mezi Horažďovicemi a Sušicí, po níž se přepravovalo zlato vytěžené ze zdejších rýžovišť. V té době vznikla vysoká strážní věž, představující jádro hradu, která byla později doplněna předhradím a četnými hospodářskými budovami. To už ale Rábí patřilo novým majitelům, Rýzmberkům, jejichž původním sídlem byl šumavský hrad Rýzmberk. Z něho se do dnešních dnů dochovaly pouze torza některých staveb a hradebních pásů. Rod Rýzmberků rozhodně nebyl příznivcem husitského hnutí, díky čemuž bylo Rábí dvakrát obléháno vojskem husitů a roku 1421 také dobyto samotným Janem Žižkou.

Během dalších let byly následky husitských návštěv postupně odstraňovány a kolem roku 1480 pak začala bouřlivá stavební činnost. Byla financována nejbohatším a nejvlivnějším příslušníkem rodu Rýzmberků, Půtou Švihovským z Rýzmberka, který zastával úřad nejvyššího zemského sudího. Zásluhou tohoto muže tak začala na tehdejší dobu a poměry velkolepá přestavba hradu, jejíž největší chloubou se stal zejména technicky téměř dokonalý obranný systém. Opevnění bylo tvořeno dodnes zachovaným pásem vysokých hradeb, doplněným několika polokruhovými baštami. Postupně byly rozšířeny a upraveny i ostatní, stavebně starší, části hradu a druhé nádvoří bylo doplněno dvěma hranolovými věžemi. Hrad představoval téměř nedobytné sídlo. Monumentální byla zejména hlavní obytná věž s obdélníkovým půdorysem o rozměrech přibližně třináct a dvacet metrů.

Podíváme-li se na výstavbu středověkých hradů z dnešní perspektivy, je třeba obdivovat nejen um tehdejších stavitelů, kteří nedisponovali ani zlomkem současné techniky, ale asi bychom měli přehodnotit i náš pohled na tehdejší dobu. Dost často ještě přežívá poněkud zkreslený náhled na období středověku jako na "temné období". Uvážíme-li, co tehdejší lidé dokázali vybudovat, jejich znalosti a dovednosti musely být úctyhodné. Přičteme-li poměrně krátké časové období, které obvykle na výstavbu středověkých sídel potřebovali, měli bychom mít úctu i k fungování tehdejší společnosti, která se dokázala obejít bez byrokracie, bez územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalšího razítkování, které dnes zabírá snad polovinu času potřebného na realizaci jakékoliv stavby.

Na hradě Rábí tak dodnes můžeme obdivovat velkorysou koncepci celého sídla a jeho dispozičního řešení. Jeho autorem je významný stavitel Benedikt Ried a poněkud připomíná další Půtův hrad, nedaleký Švihov. Ten je na našem území vzácnou ukázkou vodního hradu, chráněného mimo promyšleného opevnění také důmyslným přizpůsobením přírodních podmínek a využitím vodních kanálů. Pro opevnění obou hradů je však společným jmenovatelem snaha držet krok s rozvojem dělostřelectva. Rábí je tak názornou ukázkou toho, jak tento nesmírně finančně náročný záměr dokáže hospodářsky zruinovat movitý šlechtický rod, kterým Rýzmberkové byli. Stavební činnost je tak ekonomicky vyčerpala, že od čtyřicátých let 16. století postupně odprodávali jednotlivé části svého majetku, až roku 1549 došlo na samotné Rábské panství. A to je také počátek jeho pustnutí, nejprve pozvolného, avšak trvalého. Následující, rychle se střídající majitelé neměli většinou prostředky na nezbytnou údržbu a celý objekt se tak postupně stával zříceninou a posléze i zdrojem stavebního kamene. Nakonec ho poslední majitelé, Lemberkové, v roce 1920 darovali horažďovickému Spolku pro zachování uměleckých a historických památek.
(r)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2458432
DnesDnes228
VčeraVčera635
Tento týdenTento týden1558
Tento měsícTento měsíc9378

Partnerské weby

apartman banner