Dřevěná socha Panny Marie byla vytvořena roku 1960 buddhistickým  řezbářem a  pobývala  nenápadně celá léta v kapli kláštera města Akita na severozápadě Japonska. Dnes  jsou socha a malá kaple, ve které je umístěna, světově proslulé zázračnými zjeveními. Od roku

1973 bylo zaznamenáno, že socha pláče, potí se a krvácí. Údajně také vyléčila hluchou jeptišku a nádor na mozku jedné návštěvnice. Vědci nedokázali tyto jevy vysvětlit, mnozí je zpochybňovali, ale katoličtí představitelé je (i když velmi váhavě) uznali za zázraky.

Hlas anděla strážného

  Agnes Katsuko Sasagawe vstoupila do kláštera ve městě Akita v květnu 1972. Bylo jí 41 let. Předtím konvertovala od buddhismu ke katolicismu. V posledních desetiletích bojovala s četnými zdravotními potížemi. V dětství musela podstoupit operaci slepého střeva, ale v důsledku předávkování narkotizujícími prostředky u ní došlo k ochrnutí končetin. Následovaly četné pobyty v nemocnici. Jedna ošetřovatelka ji seznámila s Ježíšem Kristem a Sasagawe se stala křesťankou.

V roce 1956 se její zdravotní stav zhoršil a upadla do kómatu. Sestry v Nagasaki poslaly na kliniku v Myoko lurdskou vodu. Sotva přiložili vodu nemocné ke rtům, vrátilo se jí vědomí a její ochrnuté údy nabyly postupně opět  pohyblivosti. Ve věku 25 let začala s velkou radostí působit v Myoko-Kogen jako katechetka, ale během telefonického rozhovoru 16. března 1973 zjistila, že náhle ohluchla. Musela tedy katechetické činnosti zanechat a vrátit se do společenství služebnic posvátné Eucharistie v Yuzawadai. Její celková a nevyléčitelná hluchota byla potvrzena dvěma odborníky.

 Po  několika týdnech po nástupu do kláštera v Akitu byla sestra Agnes svědkem prvního zázraku kolem sochy Panny Marie. Dne 12. června 1973 byla v kapli před sochou náhle oslněna tajemným světlem. Příštího rána se jev opakoval v přítomnosti všech sester. Jas vycházel z věčného světla a zahalil svatostánek. Při těchto zážitcích k ní mluvil její anděl strážný a vyzýval ji k modlitbě za obrácení hříšníků. Navzdory své hluchotě mu rozuměla. Dne 5. července 1973 uslyšela od sochy Panny Marie v kapli hlas, který jí říkal, že bude z hluchoty uzdravena a vyzýval ji k životu v chudobě, čistotě, poslušnosti, pokání a modlitbě za kněze a církev. Později ji  varoval před nebezpečími, která hrozí světu, jestliže se lidé nepolepší. Doporučoval jí modlitbu růžence.

Zjevení Panny Marie

Od června 1973 se u sestry Agnes začaly objevovat stigmatické projevy. Její strážný anděl jí v té době řekl: „Rány Marie jsou mnohem hlubší a bolestivější. Pojďme se modlit do kaple. Sestra Agnes uposlechla. Zatímco se modlila, něco ji nutilo pohlédnout na sochu Panny Marie. Později o tom řekla: „Najednou jsem cítila, že dřevěná socha ožila a chystala se se mnou mluvit. Začalo ji obtékat světlo a ve stejném okamžiku hlas nepopsatelné krásy zasáhl moje úplně hluché uši - ,Vaše hluchota bude uzdravena‘.“

Panna Marie se sestře Agnes ukázala a mluvila s ní celkem třikrát. Při třetím setkání vyhlásila poselství,  které je podivuhodně podobné třetímu tajemství  Panny Marie z Fatimy.

Poselství z Akity

„Má milovaná dcero, poslouchej, co ti řeknu. Musíš to předat dál. Jak jsem ti už dříve říkala, pokud lidé nebudou litovat hříchů a nepolepší se, chce nebeský Otec potrestat celé lidstvo. Tento trest bude hroznější než potopa. Bude to trest, jaký ještě nikdo nezažil. Oheň bude padat z nebe a zničí větší část lidstva. Ti, kdo přežijí, budou trpět tak, že budou závidět mrtvým… Ďábel se zaměří zvláště na duše zasvěcené  Bohu. Hřeší-li se stále více, nebude už žádné milosrdenství. Mluv odvážně se svým představeným. Každý z vás je vybízen k modlitbě a kajícným skutkům.“

Potvrzení zázraků

Panna Marie také slíbila sestře Agnes, že jí vyléčí sluch. V roce 1982 už nebylo po její hluchotě ani památky navzdory tomu, že její choroba byla prohlášena za nevyléčitelnou. Jihokorejská žena Teresa Chun Sun Ho trpěla nádorem na mozku. Měla vizi, a tak odcestovala do Japonska a modlila se u Panny Marie z Akita. Když se vrátila do Jižní Koreje, lékaři byli překvapeni. Žena se prý naprosto uzdravila.

Vzhledem k tomu, že tyto i další události byly podpořeny svědectvím četných církevních i lékařských autorit, dospěl biskup Jan Skojiro z Niigaty 22. dubna 1984 k závěru, že „nelze popřít nadpřirozený charakter událostí v klášteru v Akitě...“. Povolil úctu Matky Boží z Akity na celém území své diecéze do doby, než Svatý stolec vydá definitivní rozhodnutí.

V červnu 1988 potvrdil biskupovo uznání událostí v Akitě za pravé a nadpřirozené jménem Svatého stolce kardinál Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI. Navíc podle něho jsou poselství z Akity a poselství z  Fatimy v podstatě totožná.

Karel Kýr

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2506651
DnesDnes490
VčeraVčera630
Tento týdenTento týden490
Tento měsícTento měsíc17997

Partnerské weby

apartman banner