Novoluní z 29. listopadu (ve znamení Střelce) působí poměrně silně dalších 14 dní, a to zejména na osoby narozené ve znamení Střelce. Úplněk bude vrcholit v Blížencích 14. prosince, je tedy nejdůležitější právě pro Blížence. Pro zrozence tohoto znamení je několik dní před úplňkem velmi kritických, měli by

na sebe být opatrní. Obecně úplněk ukončí a uzavře témata dopravní prostředky, vzdělávání, komunikace, mluvené a psané slovo. Do těchto oblastní vnese jasno. V době úplňku se bude pohybovat v blízkosti Slunce karmický Saturn. Toto spojení všem přinese do života nová pravidla ve školství, v úředních záležitostech, může dojít na osudové zkoušky spojené s tématy hranice státu, zahraničí. Saturn bude osvícen Sluncem, což zaktivuje různá omezení v těchto tématech. Prosincové novoluní vrcholí 29. prosince ve znamení Kozorožce a ovlivní i začátek ledna 2017. Slunce, Luna, karmické Pluto a Merkur vytvoří při novoluní těsné spojení, propojí své energie. Lze předjímat osudová rozhodnutí vztahující se především k pracovní tématice. Merkur, planeta pohybu a komunikace, má zpětný chod od 19. prosince 2016 do 8. ledna 2017. Bude se vracet Kozorožcem do znamení Střelce. V době couvajícího Merkuru nic nedomlouvejte, nepodepisujte nové dohody ani smlouvy, neboť vše bude jinak.

BERAN

Listopadové novoluní ovlivňuje i první polovinu prosince. Vám otevře témata zahraničí, vzdělávání, písemnosti související s úřady a soudy. Pluto spolu s Venuší aktivují pracovní situaci, která vám přinese životní posun. Úplněk v Blížencích po vás žádá dořešení témat souvisejících s autem či jiným dopravním prostředkem. Vnese jasno do oblastí cestování a vzdělávání. Máte-li sourozence, budete cosi řešit také s ním. Slunce ve spojení se Saturnem zkomplikuje vaše případné cesty do zahraničí, záležitosti soudní a úřední, situace související s rozšiřováním vědomostí. Planeta Merkur se pohybuje kolem karmického Pluta v oblasti práce a kariéry. Můžete podepsat novou pracovní smlouvu, dostanete příležitost posunout se v kariéře. Novoluní v Kozorožci za asistence Merkuru s Plutem vám otevírá novou osudovou cestu související s prací a pracovní činností. Vliv novoluní se projeví v průběhu první poloviny ledna 2017. Ceres s Uranem v Beranu avizují rychlý obrat ve vašem životě. Dostáváte zabrat, ale výsledek bude úměrný vaší snaze. Mars, planeta aktivity, od konce prosince a v lednu 2017 ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou jinou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti, ale také tajemství, které měla zůstat ukryta. Zaktivuje možné nepřátele a vše, co se ukrývá ve vašem nevědomí.

BÝK

Listopadové novoluní působí v první polovině prosince. Vám se díky němu otevírá cesta k majetku a financím. Saturn a Merkur vnesou pořádek do tématu peněz. Pluto spolu s Venuší přinášejí osudové rozhodnutí související se vzděláním, úředními záležitostmi a zahraničím.

Úplněk pak téma peněz a majetku zakončuje. Do úplňku si tedy finanční záležitosti ujasněte. Slunce ve spojení se Saturnem přináší určité komplikace právě v souvislosti s penězi. Jde o životní zkoušku, kterou lze chápat jako poučení duše. Planeta Merkur se pohybuje kolem karmického Pluta. Toto spojení přinese úřední nebo soudní jednání, podpisy a smlouvy. Máte dlouhodobě ve všech vztazích a smlouvách Černou Lunu, tedy pozor, buďte opatrní, vše řádně pročítejte. V tomto čase se aktivují vzdělávání, zahraničí, ezoterika a duchovní nebo filozofické směry. Prosincové novoluní vám za asistence Merkuru s Plutem otevírá novou osudovou cestu plnou psaní a komunikace v souvislosti s učením, duchovnem a uměním. Dojde na jakési rozhodnutí v úřední záležitosti a také nelze vyloučit cestu do ciziny. Nejsilněji tento vliv pocítíte až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématy přátelé a společnost. Nevyhýbejte se tedy společnosti, využívejte konexe a známosti pro své projekty a k dosažení svých cílů. Také můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost.

BLÍŽENCI

Listopadové novoluní otevírá téma vztahů, smluv a dohod, působí ještě v první polovině prosince. Čeká vás nové smluvní ujednání, noví pracovní partneři. Může dojít na řešení písemných úředních dokumentů, nových smluv. Budete si vymiňovat nová pravidla ve vztazích. Venuše, která v době novoluní přebíhá přes Pluto, nese důležité situace spojené s majetkem a penězi. Můžete dostat přidáno, vylepšit své finanční poměry. Úplněk je pro vás nejdůležitějším obdobím roku 2016. Do něj je třeba vyřešit vše, co se týká vztahů, dohod a smluvních ujednání. Dny před úplňkem jsou nejkritičtější, dávejte na sebe pozor. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení a problémy v tématech dohody a vztahy. V této souvislosti přijde životní zkouška. Planeta pohybu a komunikace, Merkur, se pohybuje kolem karmického Pluta v oblasti peněz a majetku ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Prosincové novoluní v Kozorožci vám spolu s Merkurem a s Plutem otevře novou osudovou cestu v oblasti majetku a financí, ale také dluhů, půjček a hypoték. Nejsilněji tento vliv pocítíte až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a ještě v lednu sférou práce, oživí vše, co se týká pracovních aktivit a kariéry. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba reorganizace v rámci práce, která vám bude ku prospěchu.

RAK

Listopadové novoluní vám otevírá cestu ke zdraví, které si musíte dát do pořádku. Nejsilněji to pocítíte v první polovině prosince. Čeká vás nová spolupráce, nový projekt, dostanete zprávu týkající se nového kolegy, důležité osoby. Úplněk vás povede k rekapitulaci života. Měli byste přemýšlet, co ve svém životě ukončit, v čem pokračovat, jak dál ve vztazích. Může se zhoršit váš zdravotní stav, případně zdraví osoby, jež je vám blízká. Slunce ve spojení se Saturnem vám přinese omezení, problémy a těžkosti právě v souvislosti se zdravím. Planeta komunikace, Merkur, se pohybuje v blízkosti karmického Pluta v oblasti vztahů.

Prosincové novoluní vám spolu s Merkurem a Plutem otevírají novou osudovou cestu k dohodám, smlouvám. Nejsilněji to pocítíte až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématy souvisejícími s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Je zaktivovaná forma spojená s církví, náboženstvím nebo ezoterikou a filozofií.

LEV

Listopadové novoluní vás bude ovlivňovat i v první polovině prosince. Přináší vám novou cestu spojenou s dětmi, partnery a spolupracovníky. Saturn s Merkurem vnesou do této oblasti pořádek, vše se dá do pohybu. Venuše s Plutem probudí touhu vypadat skvěle, vylepšíte svůj vzhled a zvýšíte si svou hodnotu i prestiž. Díky úplňku zřejmě ukončíte aktivitu v nějaké skupině osob, uděláte si jasno v oblasti přátelství. Slunce se Saturnem nesou omezení a těžkosti do tématu partnerů, životních i pracovních, a také do oblasti dětí a tvorby. Dejte si do pořádku vše související s partnery, dětmi a vlastní tvorbou. Planeta Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta v tématech zdraví a nemoc. Pod vlivem tohoto spojení planet zřejmě učiníte důležitá rozhodnutí související se zdravím. Prosincové novoluní v Kozorožci vám spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Nejsilněji to ale pocítíte až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a v lednu 2017 tématem aktivní transformace, proměny duše. Mars nastartuje aktivitu v tématech finance, sex, okultismus a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Budete řešit majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivity kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi (půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy). Je to ideální čas pro jakékoliv investice, nákup nebo prodej.

PANNA

Listopadové novoluní startuje vše spojené s bydlením, domovem, zázemím a rodinou. Díky propojení Slunce, Luny a Saturnu s Merkurem si dáte do pořádku vše, co souvisí s bydlením. Přes karmické Pluto přebíhá Venuše v tématu dětí, tvorby, pracovních a životních partnerů. Dojde ke zlepšení a zkvalitnění nebo naopak zhoršení situace související s partnery a potomky. Úplněk ukončí nebo přinese dohody do oblasti práce a pracovních aktivit, vnese jasno do sféry kariéry. Slunce ve spojení se Saturnem způsobí omezení a problémy v tématech domov, bydlení, rodina a zázemí, ženy v rodině. Planeta Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta, dojde tedy na důležité rozhodnutí související s dětmi, pracovními nebo životními partnery. Prosincové novoluní vám spolu s Merkurem a Plutem otevírá novou osudovou cestu k partnerství. Problémové vztahy budou rozděleny a osudové karmické spojeny. Nejsilněji tento vliv pocítíte až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem vztahů a dohod. V tomto období se mohou posílit nebo naopak ukončit a uzavřít veškeré vztahy, smlouvy a ujednání. Toto období je výborné na návštěvy přátel. Zvýšená aktivita se týká také úředních záležitostí. Pocítíte chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Můžete dohodnout nové podmínky ve vztazích, podepsat nějaké smlouvy.

VÁHY

Listopadové novoluní vás ovlivňuje celou první polovinu prosince. Otevírá se vám cesta ke vzdělání, zlepšení situací souvisejících s úředními záležitostmi, dopravními prostředky, cestami a sourozenci. Úplněk vás bude tlačit k dořešení úředních či soudních záležitostí. Spojení planet ujasní situace spojené se vzděláním a učením, uzavře oblast zahraničí. Slunce ve spojení se Saturnem nese omezení a těžkosti v tématech rozšiřování vědomostí, úřady a komunikace, tedy podpisy a písemnosti. Planeta komunikace, Merkur, se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší důležité rozhodnutí související s bydlením, zázemím a rodinou, zejména se ženami. Novoluní vám spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu k domovu, rodině a upevnění pracovního zázemí. Nejsilněji tento vliv pocítíte až v lednu 2017.  Můžete se stěhovat, změnit zaměstnání. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématy zdraví a služba nebo činnost pro druhé. Mars vás bude tlačit k aktivitám ve prospěch druhých. Můžete také uvažovat o nové spolupráci, ale pamatujte, že je třeba plnit sliby. A věnujte pozornost svému zdraví, zdravé výživě.

ŠTÍR

Listopadové novoluní vám ve spojení s dalšími planetami  přinese osudovou zkoušku související s penězi a také s láskou nebo sexem. Nasměruje vás ke zlepšení finančních záležitostí, zvýšení prestiže. Uvědomíte si vlastní hodnotu. Úplněk ukončí cosi ve sféře peněz, které vlastníte spolu s další osobou nebo institucí (banka, společník nebo úvěr). Slunce ve spojení se Saturnem ale komplikuje téma majetku a peněz, dejte si vše do pořádku. Saturn zkouší, zda jste se poučili a nakolik jste téma majetku zvládli. Planeta Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta, což předznamenává důležité rozhodnutí související s autem nebo tématy cestování, komunikace, úřady a vzdělávání. Při prosincovém novoluní budou v konjunkci, tedy vedle sebe, Merkur s Plutem. Odstartují možnost koupě dopravního prostředku (auta, ale také třeba koně, jízdenky na MHD a podobně), zlepší vaši pozici při vyjednávání na úřadech. Otevře se vám možnost studovat, vzdělávat se, psát a hovořit, přednášet. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a v lednu 2017 tématy děti, výtvory a partneři. Pod vlivem Marsu má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Bude vám přáno při zkouškách, přijímacích řízeních a pohovorech, ale období je vhodné i na lásku. Může dojít k seznámení s důležitou osobou, jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

STŘELEC

Listopadové novoluní, jež vás ovlivňuje v první polovině prosince, vám otevírá novou životní cestu, nové projekty. Měli byste si dát do pořádku svůj život, proto vám Saturn s Merkurem přinesou nejednu potíž. Tak vás donutí určité životní situace urovnat. Pluto spolu s Venuší ovlivní důležité rozhodnutí v tématech majetek a finance, láska a sex. Do úplňku byste si měli ujasnit všechny dohody a vztahové záležitosti - partnerské i pracovní. Ty vám pročistí v době úplňku Slunce ve spojení se Saturnem prostřednictvím životní zkoušky. Planeta komunikace, Merkur, se pohybuje v blízkosti karmického Pluta, avizuje důležité rozhodnutí související s penězi. Během prosincového novoluní budou v konjunkci planeta Merkur s karmickým Plutem. Ukáží vám cestu ke zlepšení finanční situace.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem domova a pracovního zázemí. Budete řešit ženy v rodině, zabezpečení rodiny a situace související s bydlením. 

KOZOROŽEC

Listopadové novoluní vám pomůže v první polovině prosince urovnat priority a hodnoty. Začnete přemýšlet, co ve svém životě ukončíte, kudy se budete ubírat. Musíte si urovnat myšlenky. Prosinec bude velmi náročný na vaši psychiku a zdravotní stav. Konec roku vás nasměruje na nové projekty, novou životní cestu. Úplněk otevírá témata nemoc, zdraví a psychika. Hlídejte si zdraví, pozor na zlomeniny a úrazy obecně. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku po vás žádá, abyste ukončili vše, co vám nevyhovuje a co nechcete dále vláčet životem. Planeta Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a ovlivní rozhodnutí, jak naložíte se svým životem. Prosincové novoluní ve vašem znamení vám spolu s Merkurem a Plutem otevírá novou osudovou cestu. Přijdou nové možnosti, nové projekty. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématy úřady a písemnosti. V tomto období lze posílit veškeré vztahy. Je to dobrý čas na návštěvy přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Tento tranzit zdůrazní aktivitu v komunikaci, můžete více cestovat (za vzděláním, služebně).

VODNÁŘ

Listopadové novoluní vám zasáhne v první polovině prosince do oblasti přátelských a společenských vazeb. Směruje vás k novým cílům a úspěchu. Saturn s Merkurem vám přinesou životní zkušenost v oblasti přátelství. Do života vám vstoupí starší, vážená osoba, která vám bude přínosem. Úplněk vyjasní záležitosti v rámci partnerských a pracovních vztahů a také dětí. Ukončíte nějakou tvorbu, můžete začít novou spolupráci, cosi se bude dít v tématu spolupracovníků. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku nevylučují  životní zkoušku v tématu přátel. Planeta Merkur se pohybuje v blízkosti Pluta, díky tomu se otevírají tajemství, může přijít zpráva ze záhrobí, ale také pomluvy od nepřátel. Odtajní se jakási důležitá informace. Při prosincovém novoluní budou v konjunkci Merkur s Plutem. Psychicky vás připraví na novoluní ve vašem znamení, které proběhne koncem ledna 2017. Budete přemýšlet, rekapitulovat. Co ve svém životě ukončíte, kam chcete pracovně směřovat? V této době se může zhoršit váš zdravotní stav a psychika. Budete napojeni na „na druhý břeh“. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 v oblasti peněz a majetku. V této době se budete ve zvýšené míře věnovat financím, ale také si uvědomíte vlastní hodnotu. Můžete cosi výhodně prodat nebo koupit.

RYBY

Listopadové novoluní na vás působí v první polovině prosince. Odstartuje se nejspíš nějaká nová pracovní aktivita, posunete se v kariérní oblasti. V oblasti práce vás pod vlivem Saturnu a Merkuru čeká životní zkouška. Pohlídejte si úřední záležitosti, smlouvy. Pluto s Venuší vám umožní splnit si sny, dostat se do společnosti, kam chcete patřit. Úplněk oživí témata domov, bydlení a pracovní zázemí. V době úplňku musíte dořešit oblast rodiny a práce. Merkur se pohybuje v blízkosti Pluta, přijde nové přátelství, můžete se začlenit do nové společnosti. Při prosincovém novoluní budou v konjunkci, tedy vedle sebe, planeta Merkur s karmickým Plutem. Může se vyplnit nějaké vaše přání, dostanete zprávu, která vám otevře cestu ke splnění vytčeného cíle. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 ve vašem znamení, tedy v Rybách. Působení Marsu vám dodá energii, zaměříte se na sebe a sebeprosazení. Nebudete vědět, kam dříve skočit. Budete mít hodně práce, Mars vás nenechá odpočinout. Pozor proto na přílišnou horlivost a plýtvání energií. Přijdou výzvy, které byste měli přijmout.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2454029
DnesDnes63
VčeraVčera662
Tento týdenTento týden1936
Tento měsícTento měsíc4975

Partnerské weby

apartman banner