Úplněk v Býku vrcholí 4. listopadu v 06.23 hodin. Je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka, ty by měly být několik dní před úplňkem velmi opatrné. Obecně vliv úplňku pocítíme v oblasti související s majetkem a penězi. Novoluní proběhne

18. listopadu ve znamení Štíra ve 12.42 hodin a bude tedy důležité právě pro zrozence tohoto znamení. Ostatním znamením otevírá novou cestu k hypotéce nebo půjčce, ke splácení dluhů, získání peněz ve spojitosti s jinou osobou nebo bankou. Do popředí však vystoupí též láska a sexualita. Merkur, planeta pohybu a komunikace, se pohybuje skoro celý listopad znamením Střelce (od 6. 11.) Venuše, planeta lásky a hodnot, putuje Štírem od 7. listopadu až do začátku prosince. Mars pro změnu po celý listopad až do začátku prosince putuje Vahami, pak se přesune do Štíra. Ve druhé polovině listopadu se spojí Merkur se Saturnem ve Střelci a s Černou Lunou, která se přesunula do oblasti Kozorožce. Začátkem prosince začne Merkur couvat zpět Střelcem, přímý směr nabere až 23. prosince. Vše, co začneme řešit v listopadu, dořešíme v lednu příštího roku, kdy se opět spojí Merkur, Saturn a Černá Luna, ale ve znamení Kozorožce.

Černá Luna přinášela karmické a osudové situace hlavně Střelcům - od února měnila především jejich vztahy. Od listopadu čeká zásadní životní zlom Kozorožce, jelikož Černá Luna 9. listopadu přestoupí do jejich znamení a bude se jím pohybovat až do srpna 2018, než se přesune do Vodnáře.

BERAN

Úplněk vám přináší vyústění finančních záležitostí. V dalším období budete řešit vztahy - pracovní, partnerské, rodinné, neboť vám Mars právě vztahy na všech úrovních aktivuje. Můžete domlouvat nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat smlouvy. Novoluní vám otevře možnost lepších výdělků. Můžete investovat, případně získat peníze ve společném jmění více osob či ve spojení s bankou. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti společných financí (půjčky, hypotéky, prodej či koupě). V oblasti majetku i sexuality vám bude přáno, situace se zlepší, a to do roka a do dne. Přesun Černé Luny do Kozorožce pocítíte hlavně v pracovní oblasti, bude brzdit váš kariérní či životní posun. Budete přemýšlet, kde můžete uspět, a to až do léta 2018, kdy se Černá Luna přesune do Vodnáře.

BÝK

Úplněk je ve vašem znamení, nastala pro vás nejdůležitější část roku. Budou dořešeny záležitosti vztahové sféry, nastavena nová pravidla ve vztazích a dohodách. Mars avizuje zvýšenou aktivitu kolem spolupráce, navazování kontaktů. Věnujte se i tématu zdraví a zdravé výživy. Pozor na přepracování a osoby, které se vás snaží využívat. Novoluní vám otevře nové možnosti v oblasti smluv, dohod a vztahů, objeví se příležitost k novému partnerství. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok ovlivňovat vaše vztahy. Do vašeho života vstoupí noví pracovní či intimní partneři, a to do roka a do dne. Černá Luna bude od listopadu (až do srpna 2018) úřadovat v oblasti, která souvisí se státními institucemi, soudy, cizinou a vzděláváním. V té vám také může přinést problémy.

BLÍŽENCI

Úplněk rozjitří vaši psychiku, stáhněte se raději do samoty. Popřemýšlejte o tom, co v životě ukončíte. Buďte opatrní, můžete se setkat s pomluvami, a připravujte se na prosincový úplněk, který dořeší vztahové záležitosti. Mars aktivuje ve vašem případě oblast partnerů, dětí a tvorby. Díky jeho vlivu budete cosi tvořit, budete se prezentovat, vrhnete se do společnosti či milostných dobrodružství. Toto období přeje zkouškám, přijímacím pohovorům, je vhodné i pro lásku a seznámení, cestování v rámci práce. Novoluní vám pomůže k nové spolupráci, získáte nadhled a dokážete lépe zvládat své závazky a povinnosti. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit na vaši oblast spolupráce a zdraví. Černá Luna vám může přinést bolestné emoce do oblasti milostné, ale také finanční. Půjde především o majetek a peníze, které máte ve společném vlastnictví s další osobou (půjčky, hypotéky). Pozor si dejte také na nevěru, ta by se vám nemusela vyplatit.

RAK

Úplněk uzavře vaše působení v nějaké skupině osob, možná ukončí nějaké přátelství, vnese jasno do vašich přání a snů. Mars aktivuje záležitosti spojené se ženami vašeho rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Zaměříte se na domov, pocítíte chuť cosi přeorganizovat, přestavět, zlepšit, zkrátka měnit k obrazu svému. Budete řešit situace spojené se zvyšováním životní stability, ozvou se však i otázky kolem zdraví. Novoluní vám odemyká cestu k tvorbě, plodnosti a partnerství. Tento čas je ve znamení rodinných oslav a návštěv společnosti. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok ovlivňovat oblast vašich partnerských a pracovních spojení, záležitosti spojené s dětmi a tvorbou. Černá Luna „píchne do vosího hnízda“ a rozvíří vztahové záležitosti (v osobním i pracovním životě), které je nutné dát do pořádku.

LEV

Úplněk ukončí jednu životní kapitolu, uzavřete nějakou aktivitu, dokončíte práci. Mars ovlivní vaši komunikaci, oblast cestování a obchodních jednání. Řešit budete nejspíš i nějaké úřední záležitosti. Novoluní vám otevře cestu k lepšímu, kvalitnějšímu domovu. Možná začnete pomýšlet na stěhování, rekonstrukci stávajícího bydlení, případně na vylepšení svého pracovního zázemí. Novoluní vás také nasměruje k zásadním krokům, které by měly zlepšit váš zdravotní stav. Díky vlivu Jupiteru, planetě štěstí a rozmachu, můžete do roka čekat pozitivní posun v rámci bydlení a pracovního zázemí, zdraví. Černá Luna ovlivní situace spojné se zdravím (a nejen vaším), s péčí o druhé.Závazky a povinnosti vás zbrzdí až do léta 2018. Práce a píle vám však přinesou vytoužené ovoce. Planetka Ceres působí dlouhodobě ve vašem znamení, čeká vás perné období, musíte podat maximální výkony.

PANNA

Úplněk ukončí nějakou úřední záležitost nebo cosi v rámci zahraničí, vnese jasno do rozšiřování vědomostí a učení. Mars bude pozitivně působit na vaše finance a majetek, začnete si uvědomovat vlastní hodnotu. Novoluní zvýší vaši aktivitu spojenou s dopravním prostředkem, cestami za vzděláváním. Úřady vám budou nakloněny, komunikace poběží skvěle. Budete nejspíš přemýšlet nad bydlením a pracovním zázemím. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok ovlivňovat oblast komunikace, cestování a vzdělávání. Můžete zlepšit vztahy se sourozenci. Pod vlivem Černé Luny si budete muset udělat pořádek ve vztazích s rodiči, dětmi, partnery - životními i pracovními. Ve vašem životě se může objevit někdo nový, ovšem zálety nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silná spojení.

VÁHY

Úplněk ukončí záležitosti majetku a financí, které máte ve společném vlastnictví s jinou osobou (půjčka, hypotéka). Mars vám dodá hodně energie, tedy toho využijte a zaměřte se na sebeprosazení. Zlepší se vaše kondice i zdravotní stav. Novoluní vám otevře cestu k majetku a financím, vylepšíte si postavení. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti majetku a financí, můžete si během této doby polepšit. Opustí vás vše, co vás v souvislosti s penězi omezuje (špatně placená práce, nevhodný partner). Černá Luna bude až do srpna 2018 ovlivňovat vaše pracovní zázemí, zdraví, ženy v rodině, bydlení. V těchto tématech se projeví potíže a touha po změnách.

ŠTÍR

Úplněk uzavře problémové situace ze vztahové oblasti. Dojde na ukončení dohod, smluv. V době úplňku vygradují emoce, projeví se rozpor mezi srdcem a rozumem. Díky Venuši budete okouzlující, budete mít úspěch ve společnosti. Marsse pohybuje tématem odstraňování, ukončíte vše, co nemá pokračovat (práce, bydlení, nějaká činnost). Vaše pozornost se obrátí k tématům uloženým hluboko v nevědomí. Na povrch vypluje něco důležitého z minulosti, ale také pomluvy či tajemství, jež mělo zůstat skryto. Novoluní je pro vás nejdůležitější z celého roku, přinese vám novou životní cestu, možnost realizace pracovních záměrů (ale vše dobře zvažujte, nejednejte ukvapeně). Před vámi jsou velké životní změny. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok putovat vaším znamením. Dojde tak k posunu, zkvalitní se váš život. Jupiter vám odebere vše, kvůli čemu jste se nemohli rozvíjet (nevhodná práce, partner, bydlení). Černá Luna se přesouvá do oblasti komunikace, cest a učení, kde setrvá do srpna 2018. Přinese vám nepříjemnosti související s těmito tématy, problémy můžete řešit i se sourozenci a úřady.

STŘELEC

Úplněk ukončí jakési pracovní povinnosti, spolupráci, vnese jasno do záležitostí souvisejících se zdravím nebo s péčí o jinou osobu. Merkur se pohybuje vaším znamením, čeká vás tedy hodně komunikace a také cesty, budete cosi zařizovat (hodně telefonovat a psát). Ve druhé polovině listopadu se spojí Merkur se Saturnem ve Střelci a také s Černou Lunou, která se přesouvá do Kozorožce. Vzhledem k retrográdnímu Merkuru vše, co začnete řešit nyní, dokončíte až v lednu 2018, kdy se opět spojí Merkur, Saturn a Černá Luna, ale již v tématu peněz a majetku. Mars vám nese pomoc a podporu okolí, přátel. Lze využít konexe a známosti pro své projekty. Novoluní bude o pomyslné rekapitulaci, začnete přemýšlet, kam chcete směřovat dál. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti ukončení a uzavření minulosti. Černá Luna úřaduje v oblasti financí až do srpna 2018. Bude vás omezovat a brzdit v pracovní aktivitě v souvislosti s penězi.

KOZOROŽEC

Úplněk ukončí téma partnerů, uzavře problematické situace spojené s dětmi a tvorbou. Mars se pohybuje oblastí práce a kariéry, snaha a píle budou po zásluze odměněny. Pocítíte touhu prosadit se v práci i ve společnosti, půjde vám o prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, pracovní reorganizaci. Novoluní vám otevře cestu do společnosti, do níž chcete patřit. Dostanete příležitost realizovat svá přání. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude totiž rok působit v oblasti splnění snů. Černá Luna putuje do srpna 2018 vaším znamením, přinese vám zmatky do oblasti práce a kariéry.

VODNÁŘ

Úplněk ukončí situace týkající se domova a zázemí. Uzavřete téma ženy v rodině, vnesete jasno do svého pracovního zázemí. Mars vám zaktivuje oblast vzdělávání a témata související s duchovním rozvojem, cizinou a úřady. Není vyloučena cesta do zahraničí, účast na přednáškách, kurzech a školeních. Novoluní vám otevírá cestu ke kariérnímu posunu, můžete zrealizovat své nápady a projekty. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti práce a kariéry, pomůže vám k posunu. Černá Luna prochází do srpna 2018oblastmi samota, izolace, tajnosti, nepřátelé. Odstraní postupně z vašeho života vše, co tam nepatří. Odtajní také vše - tedy pozor na nevěry a podvody, jednejte podle pravidel.

RYBY

Úplněk ukončí úřední záležitosti, uzavře záležitosti související s cestováním nebo dopravním prostředkem. Vnese jasno i do oblasti vzdělávání. Mars působí v tématu peníze (budete řešit majetkové záležitosti sdílené s další osobou či institucí), ale ovlivní i úřední záležitosti s financemi spojené (půjčky, hypotéky, dědictví i dluhy). Aktivita Marsu odemyká i oblast sexu a všeho, co se sexuality týká. Novoluní vám otevře cestu k rozšiřování vědomostí. Začnete realizovat své nápady, zejména ve spojení s cizinou. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti zahraničí, vzdělávání a úředních záležitostí. Do roka a do dne lze čekat posun. Černá Luna se přesouvá do oblasti přátel a společenství. Až do srpna 2018 vám bude měnit pracovní prostředí a spolupracovníky. Do cesty vám však může přivést i nevhodné přátele - ze společnosti, v níž se nebudete cítit dobře.

Astroložka a numeroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2453033
DnesDnes349
VčeraVčera591
Tento týdenTento týden940
Tento měsícTento měsíc3979

Partnerské weby

apartman banner