2617pohybSlunce se pohybuje Střelcem do 21. prosince, kdy ve 23.22 hodin vstoupí do znamení Kozorožce. Zde bude působit až do 20. ledna, pak vstoupí do Vodnáře. Novoluní vrcholí 7. prosince ve Střelci, je tedy důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem

novolunní se budou obecně řešit záležitosti spojené s úřady a zahraničím, s rozšiřováním vědomostí. Také si budeme plnit své sny, jelikož se Jupiter pohybuje u Slunce a Luny. Úplněk v Raku nastane 22. prosince a je důležitý pro osoby narozené v Raku. Tématy úplňku budou rodina, domov zázemí, ženy rodu. V době úplňku se pohybuje u Slunce Saturn, vše se tedy bude dávat do pořádku. Merkur s Jupiterem ve Střelci přinášejí skvělé zprávy. Venuše s Ceres ve Štíru dají zabrat financím, hodnotám a láskám. Mars aktivuje Chiron v Rybách. Chiron díky Marsu začíná působit. Učí nás jak otevřít srdce, rozpoznat, v čem spočívá naše moc léčit a uzdravovat nezdravé situace kolem spojené s dětmi, rodiči...

BERAN

Novoluní vám otevírá cestu ke zdárnému vyřešení úředních záležitostí. Čeká vás hodně komunikace, písemností a telefonování v souvislosti s penězi. Můžete plánovat cestu do ciziny a rozšiřovat své vědomosti. Úplněk uzavře témata - bydlení, domov a pracovní zázemí. Pozor na těžkosti a omezení s pracovním nebo životním partnerem. Přes Vánoce a Nový rok budete hodně pracovně vytížení. Mars se pohybuje do konce roku tématem odstraňování, tedy ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci či spolupráci, nějakou činnost. Mars však může aktivovat i vaše nepřátele, nepříjemné pomluvy. Na světlo světa vyplují staré nevědomé vzorce a začnou působit, aniž byste to tušili. Vaším úkolem je odstranit ego, nedovolit, aby se probudila kontraproduktivní energie a otočila se proti vaší osobnosti. Uran se vrátil na nějakou dobu zpět do vašeho znamení, mohou nastat nečekané situace.

BÝK

Novoluní vám dá ideální podmínky pro získání peněz ve společném vlastnictví či sdílených s další osobou (půjčky, dotace či hypotéka, společně vydělané nebo získané peníze). Čeká vás podepisování smluv a dohod, nastavení nových pravidel. Nelze vyloučit zvýšení platu. Úplněk vnese jasno do sféry úřadů a úředních záležitostí (zejména ve spojení s penězi). Můžete řešit dopravní prostředky, sourozence a vše, co souvisí s komunikací (telefon, počítač). Do konce roku byste si měli ujasnit své cíle a vydat se za jejich naplněním. Protože se Mars pohybuje oblastí skupinových vztahů, k naplnění cílů bude nutné spolupracovat s okolím, budete potřebovat podporu druhých. Mars vám zprostředkuje pomoc od přátel a osob blízkých. Choďte do společnosti, mezi lidi. Můžete se setkat s osobou důležitou pro vaši budoucnost.

BLÍŽENCI

Novoluní vám přinese ideální podmínky pro vztahy, pracovní dohody a veškerá smluvní ujednání. Je před vámi podepisování smluv a úředních dokumentů. Novoluní vás nasměruje, kudy se ubírat dál ve vztazích. Planetka Ceres vám ovšem právě ve vztahových záležitostech dá zabrat. Úplněk vnese jasno do témat - hodnoty a peníze. Do úplňku byste měli mít zaplacené veškeré závazky související se ženami a bydlením. Mars zaktivuje do konce roku vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Bude oceněna vaše práce a nelze vyloučit ani postup v kariéře. Naplno pocítíte ctižádost a snahu prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýšíte si osobní prestiž. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod, k reorganizaci v rámci práce. Změny vám budou ku prospěchu.

RAK

Pod vlivem novoluní se mohou objevit nová spolupráce, noví spolupracovníci. Budete mít hodně práce a aktivity kolem rodiny. Úplněk proběhne ve vašem znamení, je pro vás nejdůležitějším v tomto roce. Vyhrotí pravděpodobně vztahové záležitosti a vnese jasno do všech vašich dohod a smluv. Po úplňku ale bude lépe než před ním. Pozor si dejte na kritické dny před úplňkem. Saturn vám přináší zkoušku v podobě omezení a těžkostí spojených s partnery, úřady nebo nadřízenými. Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů. Jeho vliv se také může projevit v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, v rámci rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce. Je aktivovaná forma spojená s ezoterikou.

LEV

Novoluní vám nabídne příležitost k tvoření a vytváření, budete plodit. Také vám může přinést nové partnerství, uznání a úspěch. Pracovní nebo životní partnerství dostane novou podobu. Úplněk vnese emoce do vašich vztahů. Otevře pomyslnou 13. komnatu vašeho nitra. Téma rodina a domov budou hrát zásadní roli. Pozor na psychiku a zdraví. Slunce se pohybuje u Saturnu, což avizuje životní zkouška, která vás posílí v souvislosti s bydlením. Lze zapracovat na zlepšení a zkvalitnění domova, ale také na zdraví, neboť tímto tématem se pohybuje planetka Ceres. Je před vámi hodně práce, úřadování, a to i v lednu 2019. Jde o přípravu na lednový úplněk, který proběhne ve vašem znamení. Pozor na všechny dohody a smlouvy, ty může negativně ovlivnit Černá Luna. Mars se pohybuje do konce roku oblastí hodnot, které sdílíte s druhými osobami. Může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás povede k přehodnocování a změnám názorů, postojů. V manželství, partnerských vztazích, nelze vyloučit spory ohledně společných finančních prostředků. Pozor, ať nejsou utráceny hloupě a zbytečně. V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se také půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Mars vás požene do investic, do nákupu nebo prodeje čehosi. Tranzit Marsu je navíc zaměřen i na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

PANNA

Pod vlivem novoluní se vám otevře cesta ke zkvalitnění bydlení, zlepšení pracovního zázemí. Můžete řešit auto nebo jiný dopravní prostředek. Je před vámi hodně práce, komunikace, podepisování a telefonování. Pozor na zdraví a psychiku, kterou ovlivňuje Černá Luna. Úplněk uzavře vaše působení v určité skupině lidí, společnosti. Můžete změnit pracovní zázemí, přestěhovat se. Měli byste si dát do pořádku partnerství nebo vše, co souvisí s dětmi. Pocítíte vztahové napětí, je to období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi. Oblast, kterou Mars aktivuje, je totiž založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marsu je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské postoje. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy bude důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. Z dlouhodobého hlediska může toto období narušit i ty nejlepší vazby. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativních emocí ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měli byste se vyhýbat zbytečným sporům s druhými, potížím se zákonem. Můžete posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Mars aktivoval vztahy na všech úrovních, tedy i smlouvy, dohody a ujednání.

VÁHY

Novoluní otevře téma automobil nebo jiný dopravní prostředek, nový telefon či počítač. Naznačuje dobré pořízení na úřadech, zlepšení komunikace se sourozenci. Planetka Ceres ukazuje, že dostanete zabrat v oblasti financí. Úplněk uzavře jednu vaši životní pozici. Vnese jasno do oblasti práce a kariéry. Do úplňku byste měli vše dokončit. Pozor na zdraví a psychiku, Saturn vám přináší těžkosti doma, se ženami v rodině. Je nutné dát do pořádku záležitosti spojené s dětmi a pracovními či životními partnery. Ty jsou totiž pod vlivem Černé Luny. Mars po vás žádá řádné plnění povinností, můžete se zabývat otázkami nové práce nebo spolupráce. Působí také v oblasti zdraví. Pozor tedy na zdravotní problémy, které se budou objevovat nejčastěji ve formě infekcí, horeček či nehod.

ŠTÍR

Novoluní vám přináší peníze a uznání, zlepšení finanční situace. Venuše působí ve Štíru a ti budou zářit, budou nepřehlédnutelní. Ceres vám dá zabrat, avšak pokud se budete snažit, vyděláte na tom. Úspěch bude úměrný vaší píli. Úplněk uzavře úřední záležitosti spojené s domovem nebo bydlením. Dejte si je do pořádku, stejně jako zdraví jsou tato témata pod vlivem Černé Luny. Řešit můžete také dopravní prostředek nebo nějaké dokumenty. Mars vás nutí, abyste byli sami sebou, abyste dali i ostatním najevo, kdo jste. Můžete očekávat i zvýšené milostné touhy. Fyzické milování pro vás bude důležitější než pouhá romantická setkání. Mars totiž používá sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí k tomu, aby vznikl nový milostný vztah. Mars také aktivuje oblasti - děti, partneři, tvorba, kreativita. Pod jeho vlivem může vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Období obecně přeje zkouškám, přijímacím řízením nebo pohovorům. V této době se můžete seznámit s důležitou osobou, může přijít nový společník. Pracovně se vám bude dařit. Venuše se pohybuje tam a zpět vaším znamením za přítomnosti planetky Ceres. Musíte přehodnotit své priority, ujasnit si, co v životě chcete. Hodnoty a láska se vám vrací zpět do života.

STĚLEC

Novoluní proběhne ve vašem znamení, nastává pro vás nejdůležitější období v tomto roce. Slunce, Luna a Jupiter - dobroděj - spojí své síly, umožní vám životní posun. Můžete zrealizovat nějaké projekty, začít nové aktivity. Úplněk uzavře záležitosti finanční sféry. Do úplňku byste měli doplatit všechny své závazky a naopak donutit dlužníky, aby vyrovnali své dluhy. Potřebujete ukončit rok s takzvaně čistým štítem. Jako podnikatelé zřejmě zdražíte své služby, jako zaměstnanci můžete dostat vyšší plat. Merkur se pohybuje tam a zpět vaším znamením spolu s Jupiterem. Čeká vás komunikace, cestování, podepisování smluv, řešení záležitostí spojených s dopravními prostředky. Mars spouští aktivitu v místech, kde žijete. Budete tedy vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Nelze vyloučit domácí hádky, řešení potíží v souvislosti se ženami rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Pocítíte chuť doma vše organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete se snažit zvýšit svou životní stabilitu. Pozor byste však měli dát i na své zdraví, posilujte psychiku.

KOZOROŽEC

Novoluní způsobí, že začnete přemýšlet, jakým směrem se chcete ubírat dál. Již delší čas byste si měli dát svůj život do pořádku a toto novoluní vám bude nápomocno. Ukončí vše, co nemá šanci pokračovat dál. Jupiter vám pomůže uzavřít jednu životní kapitolu, abyste mohli v lednu 2019 zrealizovat nové projekty. Musíte si proto srovnat myšlenky. Úplněk uzavře vztahové záležitosti, vnese jasno do smluv a dohod. Slunce se pohybuje u Saturnu, a ten vám přinese jakousi životní zkoušku. Finance a hodnoty máte pod vlivem Černé Luny, takže pozor, aby se někdo nepokusil snížit vaši hodnotu, nebo abyste nepřišli o peníze. V tomto období si musíte pohlídat i zdraví a psychiku. Mars zvýší tempo vašeho běžného života. Mohou se objevit závažnější konflikty se sousedy, příbuznými a dalšími lidmi. Snažte se nepodlehnout sklonu hádat se kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřady, vzdělávání a cestování. Období přeje cestám a návštěvám. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Komunikace vám půjde skvěle, povedete úspěšná obchodní jednání.

VODNÁŘ

Novoluní vám dá možnost dostat se do společnosti, do které chcete patřit, do níž směřujete. Splníte si své sny. Díky vlivné osobě se posunete v životě. Úplněk vnese jasno do oblasti spolupráce. Uzavřete téma spolupracovníci. Černá Luna vám přinese dlouhodobě problémy, které vás mohou emočně bolet na úrovni vztahů. Luna s planetkou Ceres vám pro změnu dají zabrat pracovně. Úspěch bude úměrný vydané aktivitě. Mars v tomto období aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Můžete nakupovat či prodávat nemovitosti, utrácet, ale i vydělávat. Peníze jsou v akci, budou se točit.

RYBY

Díky novoluní by se před vámi mohla objevit skvělá pracovní příležitost. Planety přejí odstartování úspěšné kariéry, novému nasměrování a pracovnímu postupu. Úplněk uzavře oblast partnerství. Můžete ukončit nějaký pracovní vztah. Vnese jasno i do oblasti tvorby a do všeho, co souvisí s dětmi. Choďte do společnosti, potkáte důležitou osobu. Mars se pohybuje vaším znamením. Do konce roku tak budete zřejmě usilovně pracovat na tom, abyste se prosadili. Máte šanci ukázat, co umíte, co je ve vás skryto. Budete více než jindy bojovat za svá práva. Období bude akční a pro vás pozitivní, máte příležitost vyřešit spoustu problémů. Mars vám dodá mnoho energie, zaměříte se na sebe a své sebeprosazení. Budete mít hodně práce a nezbude vám mnoho času na odpočinek. Pozor tedy na zbytečnou horlivost, neplýtvejte silami.

Astroložka a numeroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2506748
DnesDnes587
VčeraVčera630
Tento týdenTento týden587
Tento měsícTento měsíc18094

Partnerské weby

apartman banner