BERAN ( 21. března až 20. dubna)
Vaše plány na tento měsíc vypadají velmi zajímavě, ovšem jejich realizace vás bude stát hodně sil. Budete se muset přizpůsobit konkrétním situacím a případně je pružně upravovat. Jste ve skvělé formě, připraveni na nejhorší, ale hvězdy radí, abyste se snažili být se všemi lidmi kolem sebe zadobře. Neztrácejte optimismus, snažte se za všech okolností jedn at diplomaticky. Nával práce by vás neměl zdolat. Poměrně zajímavá nabídka se vám vyskytne ve finanční oblasti, je-li skutečně výhodná, měli byste ji po uvážení přijmout. Více času byste měli věnovat rodině, přátelům, odpočinku. Berani narození v prvé dekádě si dají pozor na úplněk 23. 9., je pro velni nebezpečný, nevhodný k riskantním krokům. V zaměstnání vám hrozí konflikt s nadřízeným, který vám zadá nepříjemný úkol. Pamatujte, že maminka a nadřízený mají vždycky pravdu. Stejné datum budou sledovat i Berani narození ve druhé dekádě. Úplněk je pro ně jen lehce nepříznivý, ale může nastartovat příští nepříjemnosti. Nepodceňujte intriky a pomluvy, mohly by se vám později vymstít jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě. Proto se rázně ohraďte a udělejte si ve věci jasno. Dokážete skloubit pracovní povinnosti a péčí o rodinu, takže si vytváříte dobré zázemí.

BÝK ( 21. dubna až 20. května)
Postavení planet signalizuje, že máte před sebou vcelku pozitivní měsíc. Snadno se vypořádáte s běžnými úkoly i s nečekanými situacemi. Nezaměstnaní Býci si mohu být jisti, že jejich lenošení brzy skončí. Když se budete snažit a začnete aktivně pracovat na získání nové kvalifikace, mohli byste dostat místo, které vám leckdo bude závidět. Je zde předpoklad, že vše nové rychle zvládnete, zapracujete se a dokonce v tom najdete zalíbení. Zvláště bude-li vaše svědomitost oceněna nadřízeným i okolím. Poněkud horší situace je v oblasti citového života, zde dojde k určitým změnám, se kterými se budete těžko vyrovnávat a budete žehrat na osud. Býkům narozeným v prvé dekádě, kteří touží po samostatnosti, způsobí tato jejich touha vážné komplikace. Změny, jež by mohly mít zásadní vliv na váš dosavadní život, pro jistotu prodiskutujte s osobami, jichž se to týká. Býci narození ve druhé dekádě a chystající se k velkým životním rozhodnutím a změnám, mohou využít doby kolem novoluní 8.9., je to doba pro ně velmi pozitivní. Pro Býky narozené mezi 11. až 20. květnem je zase nejvhodnější doba kolem úplňku 23. 9. Snažte se vyhýbat obtížným situacím. Z vašich potíží by těžili ti, kteří vám nejsou příliš nakloněni. Chcete-li získat pozornost svého vyvoleného nebo vyvolené, buďte vytrvalí, ale nepočínejte si příliš unáhleně a nechtějte všechno hned. Trpělivost!

BLÍŽENCI ( 21. května až 20. června)
Jestliže uvažujete o změně pracovního místa, pak je tento měsíc skvělým časem pro odstartování něčeho nového. Věřte tomu, že nikdy není pozdě začít znovu a jinak, a to nejen v profesi, ale i v soukromém životě. Budete mít více příležitostí k tomu, abyste si ujasnili některé své záměry a abyste si uvědomili, co je realizovatelné a co by bylo jen plýtváním času a energie. Vaše uvažování vás bude svádět k tomu, abyste některé události obraceli vzhůru nohama, ale to není zapotřebí. Buďte k sobě upřímní, jen tak bude výsledkem vašeho přemítání spokojenost a klid a pocit jistoty. Pro všechny Blížence je velmi nebezpečné období kolem novoluní 8. 9., pro narozené ve třetí dekádě dokonce i úplněk 23. 9. Hvězdy radí nedělat v tyto dny žádné změny, důležitá rozhodnutí posunout tak, abyste se těmto termínům vyhnuli. Držíte svůj osud pevně v rukou, takže pozor, abyste si nějakou neuváženosti své postavení neohrozili. Máte pocit, že se chystá nějaké spiknutí proti vám a že je iniciátorem dokonce někdo z vašich přátel. Máte pravdu, ale řešte situaci diplomaticky. Zdržte se vtipkování na cizí adresu, mohlo by to mít špatnou dohru. Ve volném čase si s partnerem vyrazte někam do společnosti.

RAK ( 21. června až 22. července)
Září pro vás bude měsícem, kdy si budete připadat jako na houpačce. Chvíli nahoře, chvíli dole. V životě už to tak chodí, že není každý den posvícení. Hlavně začátek měsíce hrozí nečekanými změnami v zaměstnání, ale vaše námaha by neměla vyznít naprázdno. Chce to jen nestrkat hlavu do písku, rozhlédnout se kolem a najít spolehlivé pomocníky a uvědomit si, že život je boj a nic není zadarmo. Nezaměstnaným Rakům, jež si hledají obživu, svítá velká naděje. Dostanou několik nabídek, i když ne zrovna podle jejich vkusu. Ale každá koruna je dobrá, berte. Raci narození v prvé a třetí dekádě budou mít více štěstí koncem měsíce , Raci narození ve druhé dekádě obráceně, přízeň hvězd zaznamenají na začátku měsíce, kdežto na konci kolem úplňku 23. 9. si musejí rozmýšlet, co a jak udělají a jak budou jednat, je to období pro ně nepříznivé. Raci jsou v práci úspěšní, proto se můžete těšit na finanční ocenění. Horší je to s partnerskými vztahy, měli byste věnovat více času rodině, využít výletu či podobné akce k utužení. Dáte-li přednost pobytu ve společnosti, budete se výborně bavit a lehce navážete nové styky a známosti. Problémy by se mohly objevit v zaměstnání, jste-li na vedoucí pozici. Někdo se bude snažit vás očernit, aby mohl zaujmout vaše místo.

LEV ( 23. července až 22. srpna)
Na začátku měsíce vás budou hvězdy nutit k poměrně riskantním krokům a rázným činům. Máte trochu strach, aby vám náhodou neujel vlak, některé okolnosti od vás vyžadují netradiční postup, určitá rizika. V pracovní oblasti by vás mohly potkat nečekané potíže, ale nakonec vše zvládnete. Pokud byste se měli něčeho obávat, pak je to nerozumné nakládání s financemi. Dávejte dobrý pozor na to, za co utrácíte, do čeho chcete investovat, abyste neutráceli víc, než si můžete dovolit. Pamatujte na zadní vrátka, ale rozhodně zas nestrkejte peníze do slamníku, stojí vám za to, abyste své finanční záležitosti probrali se svým finančním poradcem. Jinak bude září zcela běžným měsícem. Lvi narození v prvé dekádě se budou obávat o někoho blízkého, ale zbytečně. Navíc jim hvězdy radí, aby se darmo nerozčilovali. Odložené problémy Lvů narozených mezi 2. až 12. srpnem se samy vyřešily, nové vám zatím nehrozí. Po delší době potkáte někoho, kdo vám připomene, že byste neměli zapomínat na staré přátele. Víkend byste měli strávit někde v přírodě. Lvi narození ve třetí dekádě budou mít víc štěstí koncem měsíce. Poctivá snaha vyrovnat se se všemi úkoly a překážkami nakonec dojde k dobrému konci. O něco horší předpoklady máte v milostné oblasti. Takže raději žádné flirty a náhodné známosti.

PANNA ( 23. srpna až 22. září)
Na začátku měsíce vás čeká vyčerpávající zápas o každou maličkost. Asi budete spílat osudu, že si na vás zasedl. Buďte však vytrvalí, věřte ve své síly a schopnosti, karta by se měla brzy obrátit. V pracovní sféře byste mohli narazit na nějaké tajemství, které by vám mohlo naznačit, co pro vás chystá budoucnost. Nechte si citlivé informace pro sebe, buďte diskrétní. Vyvarujte se zbytečné žárlivosti a závisti. Nepomohlo by vám to, jen byste si zatěžovali hlavu. V srdečních záležitostech se můžete dočkat nejrůznějších překvapení, ale snažte se je přijímat s nadhledem. Nepřehánějte příliš svou velkomyslnost, ne každý si to zaslouží. Pro všechny Panny bude důležité období kolem novoluní 8. 9. Bude to přelomový čas, jež bude vyžadovat velké změny, a to ne vždy příjemné. Bude přímo nutné, abyste zvažovali každý krok a domýšleli možné následky. Zatímco pro Panny narozené v prvé dekádě pak už úplněk 23. 9. bude lehce pozitivní, pro Panny narozené ve druhé dekádě bude zklidňující a povede k dořešení problémů, Panny narozené ve třetí dekádě čeká v době úplňku další vyhrocení problémů, jež mohou otevřít i staré potíže.Vaše nelehká situace ve vás vyvolává nervozitu a ta se projevuje ve vztahu ke spolupracovníkům i k rodině. Postavení planet není nijak vynikající co se majetku a společenských úspěchů týče, jednejte proto s velkou rozvahou. Dejte si pozor na lidi narozené ve znamení Berana či Vah.

VÁHY ( 23. září až 23. října)
Září vás překvapí v práci. Možná si ani nestihnete všimnout něčeho nového, ale bude se cítit spokojeně, přesvědčeni o tom, že vám nic nehrozí. Planety máte na své straně, nebuďte proto přehnaně skromní, čeká vás nejedno vítězství. Dokonce najdete společnou řeč i s lidmi, se kterými je domluva těžká. Budete mít příležitost navázat nové kontakty, spolupráci s lidmi, kteří jsou špičkami ve svém oboru a jichž si vážíte. Koho čekají pohovory, ten má naději uspět. V milostném životě by mohlo dojít ke konfrontaci s někým, kdo vám závidí a snaží se vás očernit. Nepodceňujte situaci, ale jednejte v rukavičkách, nevíte, co od takového člověka můžete ještě očekávat. Pozor si musí dát Váhy narozené v prvé dekádě kolem úplňku 23. 9. Je pro ně zásadní, nejsilnější v celém roce, vyzývá k opatrnosti a rozvaze. Jinak bude září běžným měsícem v dobrém i ve zlém. Snažte se být k lidem tolerantní a po práci se věnujte svému partnerovi, rodině. Patrně cítíte ve vzduchu babí léto a dostali jste chuť na romantickou idylu, což vašeho partnera vyvede z míry. Hrozí vám konflikt s někým, koho jste považovali za dobrého přítele. Až zjistíte jeho pravé úmysly, budete ohromeni. Musíte být ve výběru přátel obezřetnější.

ŠTÍR ( 24. října až 22. listopadu)
Víte naprosto přesně, čemu se chcete vyhnout, bohužel některé okolnosti stojí proti vám. Podle hvězd se vám tento měsíc štěstí nevyhýbá, jen ho nemůžete polapit, správně využít. Nesmíte ztratit ze zřetele svůj cíl, zůstaňte věrni svým zásadám a principům. Po pracovní stránce nenajdete mnoho důvodů, proč a na co byste si mohli stěžovat, ale jste zřejmě dosti stresovaní a mnozí lidé vám jdou na nervy, nedaří se vám najít s nimi společnou řeč. Možná hledáte smysl své existence v něčem malicherném a z toho pramení vaše nespokojenost. Nemůžete však počítat s příznivou odezvou od okolí, protože do něj vysíláte negativní pocity, pesimismus. Nevěříte svým vlastním schopnostem, necítíte radost z výsledků své práce. Zamyslete se, v čem je příčina, odčiňte nějaké své staré hříchy a začněte si věřit. Také v partnerském životě máte co napravovat. Nelitujte času a úsilí k obnovení klidu a pohody ve vaší rodině. Také nezapomínejte na své přátele, nevyhýbejte se jim. Nakonec budete rádi, že je máte. Možná, že vaše duševní rozpoložení souvisí s vaším zdravotním stavem, navštivte svého lékaře a nechte se prohlédnout.Koncem měsíce ucítíte velkou únavu, popřemýšlejte kde a s kým strávit víkend, abyste si skutečně odpočinuli.

STŘELEC ( 23. listopadu až 21. prosince)
Počátek měsíce se vám zdá jakýsi nevyrovnaný, připadá vám, že se k vám paní Štěstěna obrátila zády. Je to falešný dojem. To vy zavíráte oči před něčím hezkým, nechcete vidět věci, které se vymykají vašim představám. Poctivě si přiznejte, že některé věci ve svém životě berete jako samozřejmost, že jiní lidé je nemají a byli by za ně vděčni. V zaměstnání nastane situace, kdy si uvědomíte, jak vrtkavá je vaše pozice a že ne všichni, kdo se tváří přátelsky, také skutečnými přáteli jsou. Pokud se v nějakém člověku zklamete, ztratíte v něj důvěru, pak alespoň budete vědět, na čem jste. Pokud se obáváte v milostném životě, že byste mohli šlápnout vedle, pak si řekněte, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Střelce narozené v prvé dekádě trápí vztahy s příbuznými, měli byste se nad tím zamyslet a koncem měsíce kolem úplňku 23. 9.nastane příhodná doba vše urovnat. Střelci narození mezi 3. až 12. prosincem si dají pozor na novoluní 8.9. Toto datum je pro ně riskantní, má silně negativní náboj. Zřejmě jste ze sebe dělali přemoudřelého a z někoho ze svých přátel jste udělali hlupáka. Nyní máte z přítele pomstychtivého protivníka. Pro Střelce narozené ve třetí dekádě je zase velmi dramatickým a nebezpečným úplněk 23. 9. Hvězdy neříkají, zda se to týká pracovní nebo soukromé oblasti, ovšem radí všechny nesnáze řešit s klidem a rozvahou.

KOZOROH ( 22. prosince až 20. ledna)
Na začátku měsíce vám hrozí to, že se události budou vyvíjet jinak, než byste si přáli. Ovšem záleží i na tom, z jakého úhlu je hodnotíte nebo jak je chcete vidět. Velkou motivací jsou pro vás peníze, získání materiálních statků. Ve snaze si finančně polepšit jste ochotni i leccos přehlédnout, nad ledačím zavřít oči, co by vás jinak pobuřovalo, ale možná i volit poněkud netradiční postupy. Když v sobě nastartujete tvořivého ducha, překonáte lenost, budete pracovat sami na sobě, doplňovat a rozšiřovat své vzdělání, povede to ke kýženému výsledku. V lásce byste neměli být příliš skromní, měsíc září vám v tomto směru přeje. Jen si uvědomte, že se vám bude vracet to, co budete kolem sebe šířit. Kozorozi narození mezi 22. až 31. prosincem by měli s naplňováním svých představ začít hned na začátku září – novoluní 8. 9. je pro ně velmi příznivé, vhodné k vítězství a prosazení cílů. Měli by si ale pospíšit, aby všechny své cíle stihli do úplňku 23. 9. Ten je pro ně totiž nebezpečný a varuje před vyvoláváním střetů. Kozorozi narození mezi 1. až 10. lednem mají větší štěstí při prosazování svých plánů, pro ně jsou oba termíny vhodné, především novoluní je velmi příznivé a prospěšné, vhodné k zásadním změnám a životním rozhodnutí. Také Kozorozi narození ve třetí dekádě mají štěstí – oba termíny jsou příznivé a zatímco při novoluní se nabízí řešení, úplněk ž přináší vítězství. Konstatujme, že září by měl být pro Kozorohy šťastným měsícem.

VODNÁŘ ( 21. ledna až 18. února)
Začátek měsíc se pro vás vyvíjí dobře, podaří se vám totiž některé staré věci dotáhnout do úspěšného konce. Ve správný čas se ocitnete u správných dveří, máte dobrý nos na výhodné obchody, investice, vaše intuice vás vede správným směrem. To, co se vám ještě nedávno zdálo příliš komplikované, zvládáte nyní snadno a dokážete si poradit. Měli byste však z každodenního kolotoče na chvilku vysadit a udělat si něčím radost – třeba si něco hezkého koupit, splnit si přání, o němž už dlouho sníte, pozvat partnera na neobvyklý výlet a pod. Podle vlastních záměrů si vybrat to, co vás potěší a odvede od obvyklých starostí. Pro Vodnáře narozené mezi 21. až 30. lednem bude mít začátek září vůni jasmínu, barvu růží a chuť máty. Svět vám bude připomínat ráj, nemělo by vám chybět nic k pocitu dokonalého štěstí. Užívejte si přízeň hvězd, takových momentů bývá v roce málo. I Vodnáře narozené ve druhé dekádě čekají příjemné dny. Máte kolem sebe dobré přátele, kteří mají pochopení pro vaše osobní i pracovní starosti a v případě potřeby vám ochotně pomohou. Vaše úsilí bude korunováno finanční odměnou, a nebo alespoň slastným pocitem sebeuspokojení. Postavení planet napovídá, že by zrozenci třetí dekády mohli prožít něco velmi zvláštního, co zcela odporuje zdravému uvažování, ale co přesto uvidíte na vlastní oči.

RYBY ( 19. února až 20. března)
V tomto měsíci se vám podaří naplnit své ambice v pracovní sféře. Nebojte se více experimentovat, neohlížejte se na to, co bylo. Přítomnost je momentálně nejdůležitější. Když ji budete srovnávat s minulostí, pouze ztrácíte čas a energii. Stojí před vámi jedno velké rozhodnutí: start do něčeho nového. Začátek bude asi trochu nejistý, obtížnější, budete se muset s lecčím prokousávat, ale až se všechno usadí, najdete v tom dokonce zalíbení. Pokud jde o osobní život, stůjte pevně oběma nohama na zemi. A pozor – začali jste se zajímat o věci, které je lepší nevědět. Pro všechny Ryby je nepříznivý začátek měsíce, především novoluní 8. 9. Musíte si dát pozor na změny a životní zlomy, které by vám negativně ovlivnily život. Nelitujte času a snažte se o obnovení pohody doma i na pracovišti. Partnerské štěstí stojí bohužel pod špatným kosmickým vlivem. Hlídejte si své chování, nebuďte netrpěliví a hašteřiví. Koncem měsíce se vše urovná pro zrozence prvé a druhé dekády, nepříliš dobrá situace bude pokračovat pro Ryby narozené mezi 11. a 20. březne. Ani úplněk 23. 9. není totiž neutrální k jejich životu. Naopak je nebezpečný, vyhrotí problémy a zhorší mezilidské vztahy. Všechno, co jste v minulých dnech podcenili nebo přecenili, se vám nyní sesype na hlavu. Snažte se předejít zbytečným problémům tím, že nebudete riskovat, provokovat ani se hádat se svými blízkými. Jedině tak zmírníte nepřízeň osudu.
(ndro)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2454508
DnesDnes542
VčeraVčera662
Tento týdenTento týden2415
Tento měsícTento měsíc5454

Partnerské weby

apartman banner