V povodí Muldy je mnoho hradů a zámků. Četné objekty jsou přestavěné hrady do zámecké podoby. Také v centru města Grimma je zámek pocházející ze středověkého hradu. Zde byl postaven zemský hrad krátce před rokem 1200 stavitelem Dětřichem „Utlačovaným“ k zajištění celého panství a hlavně přechodu přes řeku Muldu (brod).
Hrad dal postavit míšeňský markrabě, který zde dosadil purkrabího z kilometr vzdáleného Wurzenu. Původní vzhled hradu je díky zástavbě celé dispozice až do dnešních dnů nejasný. Z jeho nejstarší stavební etapy zůstala zachována pouze arkádová okna ze 13. století na severní straně. Hrad, a jeho dějiny, byl úzce spojen s městem a navazoval na obvodovou hradbu v severovýchodním rohu městského opevnění.
Grimma po celou dobu své historie patřila míšeňským markrabatům. Zájem wettinské strany o hrad je zřejmý z toho, že Dětřich „Utlačovaný“ nechal postavit kapli Sv. Osvalda na hradě. Hradní kaple byla v roce 1218 vysvěcena, ale do dnešní doby se po ní nezachovaly v terénu ani stopy. V následující době měl hrad Grimma velký význam jako místo centra správy a soudu pro okolní panství markraběte, což dosvědčují mnohé dokumenty, které zde byly vystaveny. Čilá stavební činnost probíhala na hradě koncem 14. století.

Hrad přebudován na zámek a poté na úřad
Do současné doby se dochovalo z původního hradu východní, západní křídlo a hranolová věž u níž je novodobá přístavba. Dnes původní středověký hrad připomíná právě mohutná věž stojící v severozápadním rohu dispozice. K ní zboku navazují z obou stran dvě obytná křídla, která uzavírají v severní části hradní nádvoří. V roce 1509 se nakonec započalo s přestavbou hradního areálu do podoby pohodlné zámecké rezidence. Při těchto úpravách byly obytné budovy zvýšeny, vznikla nová okna s drapériovým ornamentem, byl přistavěn nový ozdobný štít na severní straně paláce. I přes rozsáhlou stavební činnost byl zachován charakter zeměpanské dispozice.
Zámek velmi poškodilo drancování v průběhu třicetileté války. Později byly budovy opět obnoveny, jejich vnitřní prostory byly upraveny pro potřeby soudu a úřadu rent (důchodů). V roce 1810 byla zbourána pozdně gotická věž a zámecké místnosti rozsáhle přestavěny. Přestavba panského sídelního zámku na účelovou stavbu - sídlo úřadu, se nejvíce projevila na vnějších průčelích, která získala hladké členění, což je dodnes dobře patrné.
Výrazné východní křídlo zámku bylo vystavěno na půdorysu podlouhlého obdélníku a zakončenou strmou sedlovou střechou. V severozápadním rohu jsou zřícené zbytky velké středověké věže.

V památce Augusta Velkého
Velmi hezký pohled je na zbytky mostu přes řeku Muldu, kde je i dochovaný erbovní znak, u kterého je nápis: „Na věčnost pod vládou a na náklady Bedřicha Augusta krále Polského a kurfiřta Saského, dobrotivého knížete a velkého otce vlasti, byla tato hrdá stavba zbudována na místě mostu zničeného v roce 1637 a od roku 1716 z kamenných kvádrů budována byla, takřka jako pomník královské a kurfiřtské přízně.“
Barokní most zbudoval mezi lety 1716 - 19 architekt Matouš Daniel Poppelmann. V roce 1724 zde byl osazen erbovní kámen se saským a polským erbem, který připomíná dodnes Sasům úspěšnou dobu vlády kurfiřta Augusta Velkého.
Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2452672
DnesDnes579
VčeraVčera570
Tento týdenTento týden579
Tento měsícTento měsíc3618

Partnerské weby

apartman banner