Již v prvních staletích našeho letopočtu poznaly západoslovanské kmeny značný význam brodu přes řeku Muldu. Proto nechaly vybudovat nad korytem řeky své kmenové centrum. Město Eilenburg se tak může ohlédnout za svou více než tisíciletou historií.
Na počátku 10. století bylo lužickosrbské území násilně připojeno k nově vytvořenému německému státu. Jako část systému hradních okrsků vznikla na řece Muldě malá vojenská hlídka s mohutným bergfritem, který se až do dnešních dnů zachoval pod názvem Srbská věž (Sorbenturm). Dne 29. července 961 se objevila tato dispozice jako „civitas Ilburg“ poprvé v listinách coby centrum župy Quezici. Mezi roky 999 až 1123 disponovala Eilenburská linie rodu Wettinů touto oblastí. V průběhu staletí postupně vzrůstal význam hrabat z Eilenburgu, takže patřili k mocným rodům v prostoru Středního Německa. Potom, když jim bylo panství nad Dolnolužickou markou svěřeno, obdržel Jindřich I. z Eilenburgu v roce 1089 také Míšeňskou marku od německého císaře v léno.

Fojtství Dětřicha „Utlačovaného“
I když Eilenburská linie vymřela již roku 1123, přesto si rod Wettinů ponechal jméno Eilenburg jako další přídomek. Rodové území od roku 829 zároveň tvořilo stávající wettinský územní celek, který se dodnes zachoval pod názvem Svobodný stát Sasko. Vymřením Eilenburské linie rodu připadla oblast markraběti Konrádovi z Míšně. Jemu lze děkovat za velkolepou výstavbu země, neboť spravovanou rozlohu území několikanásobně rozšířil.
Kolem roku 1200 založil Dětřich „Utlačovaný“ fojtství, jehož ministeriální rodina se rovněž po svém novém sídle úřadu (Eilenburg) nazývala. Protože se velmi usilovně podíleli na kolonizaci území Dolní Lužice a podél řeky jménem Černý Halštrov, stoupal význam pánů z Eilenburgu tak, že brzy patřili mezi zemskou šlechtu. S vyšší koncentrací hradů v nově otevřených oblastech ustoupil však do pozadí význam jejich rodového hradu na Muldě.
V roce 1376 koupil zdejší hrad Thimo z Colditzu. Protože ale páni z Eilenburgu byli značně košatým rodem, bylo panství rozděleno na více částí mezi různé potomky, potřeboval Thimo z Colditzu 10 roků k tomu, než se mu podařilo vlastnictví jednotlivých členů rodu získat a opět spojit do jednoho celku.

Rozkvět ukončila Třicetiletá válka
Roku 1402 přešel hrad po předchozím zástavním držení na markraběte Viléma I. z Míšně, který ho nechal nově vybudovat. Od té doby fungoval Eilenburg jako sídlo úřadu a soudu. Občané města obdrželi významná privilegia, jež podporovala hospodářský rozvoj oblasti. Fáze ekonomického rozkvětu v Eilenburgu byla neočekávaně ukončena teprve Třicetiletou válkou. Po dobytí hradu švédskými vojsky v roce 1644 celé opevnění pustlo.
O bývalém vzhledu první hradní dispozice neexistují jednoznačné podklady. Cihlová stavba pocházející ze 14. století změnila natrvalo vzhled původního hradu. Z hradní dispozice zůstaly zachovány až do 17. století ještě zříceniny. V roce 1972 musel být tzv. velký bergfrit kvůli chátrajícímu stavu odstřelen. Požár, který ve městě vypukl roku 1993, silně poškodil úřední budovu. Následovat tedy musely rozsáhlé sanační práce.

Nejstarší stavba na území Saska
Dnes jsou stále k vidění části obvodové hradby, věž jménem Ilburgturm s úřední budovou a hranolová Srbská věž ze 12. století, která slouží jako vyhlídková věž. Srbská věž je pokládána za nejstarší stavbu vybudovanou z pálených cihel na území Saska.
Daleko za hranicemi města je známý, založený v roce 1993, hradní spolek Eilenburg, který každoročně v září organizuje hradní slavnosti.
Text a foto: Petr Šafránek

Dodatek
Srbská věž dosahuje dnes výšky 16 m. Byla vystavěna na čtvercovém půdorysu o straně osm metrů, tloušťka zdiva je v základech 1,6 m. Nad čtvrtým patrem byl původně obranný ochoz. Věž byla kdysi součástí starého hradu zvaného Ilburg, který byl poprvé uveden v dokumentech již roku 961.
Věž se rozkládala na nejvyšším místě návrší o rozměrech 220 x 150 m.

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2456192
DnesDnes54
VčeraVčera717
Tento týdenTento týden4099
Tento měsícTento měsíc7138

Partnerské weby

apartman banner