Slunce se pohybuje Střelcem až do 21. prosince, kdy se přesune do znamení Kozorožce. Úplněk v Blížencích vrcholí 3. prosince a je důležitý pro zrozence tohoto znamení. Ti by měli být již několik dní před úplňkem opatrní, neboť je to pro ně kritické období. Vliv tohoto úplňku jinak obecně pocítíme v záležitostech souvisejících s

 dopravou a cestováním, úřady, mluveným a psaným slovem. Prosincové novoluní vrcholí 18. prosince ve znamení Střelce a je důležité právě pro Střelce. Ostatním znamením otevírá možnosti rozšiřování vědomostí, cestování a řešení úředních záležitostí. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Saturn, Venuše a Merkur - všech pět planet bude v zákrytu a jejich spolupůsobení bude silné. Merkur se pohybuje skoro celý měsíc Střelcem. Od 3. prosince však nabírá zpětných chod a couvat bude až do 23. prosince. Vrací nás do minulosti - ke vzpomínkám i nedořešeným záležitostem. Dojde k přehodnocování původních plánů. Ostatními planetami budeme tlačeni k novým situacím a rozhodnutím, ale raději vyčkejme. Až se totiž Merkur obrátí, vše může být trochu jinak. Je lépe nic nového nedomlouvat ani nepodepisovat, pouze to, co přišlo z minulosti (stará záležitost v novém kabátu). Komunikace bude váznout, může být provázena zmatky. Zálohujte si data! Mohou kolabovat telefony, PC, televize i jiná elektronická zařízení. Letadla a dopravní prostředky mohou mít zpoždění. K normálu se život vrátí, až se Merkur otočí vpřed. Venuše se pohybuje Střelcem do 24. prosince. Mars vstoupí 9. prosince do Štíra a setrvá tam do 25. ledna 2018, kdy se přesune do Střelce. Mars se koncem prosince spojí s planetou Jupiter. V konjunkci zůstanou ještě v lednu 2018. Co vytvoříte v tomto období, to bude zhodnoceno. Planetka Ceres se stále pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do července příštího roku.

BERAN

Úplněk uzavře situace spojené s dopravním prostředkem, cestováním, vnese jasno do úředních záležitostí. Můžete řešit i vzdělávání a sourozence. Mars vyvolá konfrontaci. Může dojít k neshodám v rámci majetku, financí či ke změně nějakého vašeho postoje. Budou se řešit půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Mars vás spolu s Jupiterem ponouká k investicím, nákupu, prodeji. Aktivována však bude i vaše sexualita. Novoluní přeje rozšiřování obzorů i vědomostí (cestování, studium). Pozor na potíže se zákonem, které mohou nastat hlavně kvůli obchodní činnosti. Během měsíce se objeví něco, co dá vašemu životu smysl a cíl. Saturn a Černá Luna vám mohou přinést omezení a těžkosti v pracovní rovině.

BÝK

Úplněk vnese jasno do oblasti peněz a majetku. Budete se potýkat se vztahovým napětím, které však můžete využít, budete-li si plně vědomi toho, co děláte. Je tu období neshod - s nejbližšími i s lidmi, s nimiž musíte spolupracovat. Energie Marsu je o prosazení se, což občas přináší nepřátelství, závist. Mohou utrpět i vaše intimní vztahy. Zbytečným sporům se spíše snažte vyhnout, sázejte na kompromisy. Pozitivně lze sílu Marsu využít k uvolnění potlačených negativních pocitů a pročištění situace. Nov leccos zviditelní a aktivuje, můžete tedy buď posílit, nebo uzavřít nějaké vazby. Pozor na Saturn a Černou Lunu, mohou vám přinést omezení a těžkosti v rámci úředních záležitostí, vzdělávání.

BLÍŽENCI

Úplněk vyostří problémy ve vztazích, ukončí nebo upevní pracovní i partnerské vazby, dořeší smlouvy a dohody. Mars klade důraz na plnění povinností, pohybuje se tématem služby. Vlastní potřeby budou odsunuty. Mohou přijít obtíže v práci a konflikty s nadřízenými či podřízenými. Mars přechází přes oblast zdraví, pozor na zdravotní problémy (infekce, horečky, ale také nehody). Novoluní vám přinese nové příležitosti k navazování spolupráce. Můžete potkat důležité lidi, někdo si vás všimne a cosi vám nabídne. Ale nepouštějte se do ničeho sami, spolupracujte s okolím, žádejte o rady. Obecně zesílí pocity harmonie či nesnášenlivosti ve vztahu k jiným lidem, zvláště k partnerovi. Uvidíte nedostatky jiných, ale i ty své. Začnou se zřejmě řešit i nějaké úřední záležitosti, může dojít na podpisy smluv a kontraktů. Pozor na Saturn a Černou Lunu, mohou vám přinést omezení a těžkosti s penězi či v rámci sexuality.

RAK

Úplněk bude náročný na vaši psychiku. Doputuje k vám nepříjemná zpráva z minulosti, na nějaký čas se stáhnete do soukromí. Starejte se obecně více o svou kondici a zdraví, neboť budete pod tlakem povinností a množství práce. Vztahy zůstanou napjaté až do příštího úplňku, který vyjasní pracovní a partnerské záležitosti. Mars aktivuje soutěživé naladění. Můžete očekávat i zvýšené milostné touhy. Nelze vyloučit ani drobné problémy s dětmi, Mars totiž aktivoval i oblast dětí a tvorby. Může tedy vzniknout něco nového - nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav, seznamování a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Pozor na Saturn a Černou Lunu, mohou vám přinést omezení a potíže ve vztazích.

LEV

Úplněk uzavře vaše působení v nějaké skupině lidí, vyjasní záležitosti spojené se sférou přátel a lidí kolem vás. Mars spouští podvědomé způsoby chování. V určitých situacích můžete jednat ukvapeně, reagovat nepřiměřeně. Soustřeďte se na to, co děláte, nebuďte malicherní. Mars rozvíří dění v místech, kde žijete a pracujete. Začnete pomýšlet na vylepšení bytu nebo domu a podobně. Pozor ale na domácí hádky. Na přetřes přijdou záležitosti spojené se ženami rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Mohou se také objevit spory o vlastnictví nemovitostí, pozemků. A řešit můžete i své zdraví. Novoluní aktivuje snahu prosadit své zájmy, vyjádřit se. Můžete pocítit touhu tvořit, prezentovat se, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství. Období přeje navazování nových kontaktů i novým láskám, cestování. Pracovně by se vám mělo dařit. Saturn a Černá Luna vám mohou přinést zdravotní omezení nebo přemíru povinností.

PANNA

Úplněk uzavře cosi v rámci pracovní aktivity. Končí jedna životní kapitola. Vlivem Marsu počítejte se zvýšeným tempem, energie vám však chybět nebude. Pozor na konflikty se sousedy, příbuznými a dalšími lidmi. Snažte se s nimi domluvit po dobrém, nepodléhejte tendenci hádat se, když se projeví názorové neshody. Nesouhlas neberte jako osobní útok. Chcete-li „prodat“ nějaký svůj nápad, je k tomu vhodná doba. Mars působí v oblastech komunikace, cestování, zvýší vaši aktivitu i v úředních záležitostech. Nov zaměří vaši pozornost na soukromý život a lidi, kteří jej ovlivňují (hlavně rodina, rodiče). Bude vás zaměstnávat vše kolem bydlení, budete řešit stabilitu a zázemí. Nezapomínejte ani na své zdraví a počítejte s tím, že vám Saturn a Černá Luna mohou přinést omezení a těžkosti v souvislosti s dětmi nebo partnery.

VÁHY

Úplněk uzavře úřední záležitosti, věci související se vzděláváním. Vnese jasno do tématu cestování. Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty, zjistíte, jaká je vaše cena. Ale hrozí vám spory o majetek a můžete mít sklon k nepromyšleným nákupům. Mars vás bude provokovat k plýtvání penězi. Novoluní zintenzivní vztahy s lidmi, s nimiž jste v každodenním kontaktu. Pochopíte, jak běžné vztahy zvládáte a jak s lidmi jednáte. Projevit se mohou i nevhodné návyky či skryté vzorce, což může omezit efektivitu i schopnost komunikace. Nov otevírá i další témata - cestování, podepisování smluv a úředních dokumentů, vzdělávání, sourozenci. Saturn a Černá Luna vám mohou přinést omezení a těžkosti spojené se ženami a domovem.

ŠTÍR

Úplněk vnese jasno do vašich financí (půjčky, hypotéky, dluhy a majetek, které máte s další osobou, partnerem či bankou). Do úplňku byste se měli snažit zaplatit veškeré pohledávky. Vlivem Marsu budete v jednom kole, a to až do 21. prosince. Dostanete šanci ukázat, co umíte, co ve vás je, udělat dojem. Ale tento čas bude náročný pro vaše vztahy. Mars zvýrazní vaši dominanci, bojovnost. Fyzická energie vám chybět nebude, odvedete kus perfektní práce, pozor však na nehody a nemoci. Novoluní vám otevře cestu k financím, navýšení prestiže. Na psychické rovině se nov může projevit potřebou prosadit vlastní systém hodnot. Saturn a Černá Luna vám mohou působit těžkosti ve spojení s úřady.

STŘELEC

Úplněk uzavře vztahové záležitosti v pracovní i partnerské rovině. Řešte smlouvy, nastolujte nová pravidla a ujednání. Ale pozor, Merkur couvá, a tak se časem ještě může leccos měnit. Mars se pohybuje tématem odstraňování, ukončí vše, co již nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci, nějakou činnost. Mars také vytáhne na povrch něco důležitého z minulosti, aktivuje tím vaše nepřátele, pomluvy. Můžete trpět frustrací, pocity nedocenění, zneuznání, přesto se vyvarujte konfrontace a konfliktů. Zaměřte pozornost raději k sociální oblasti služeb, pomáhejte druhým lidem. Zbavte se ega a potlačte negativní rysy své osobnosti. Novoluní je pro vás nejdůležitějším obdobím roku. Začnete realizovat své plány, dostanete možnost prosadit se, zapůsobit na druhé. Pozor však na bezohlednost až sebestřednost. Venuše se až do Vánoc pohybuje vaším znamením, budete neodolatelní a nepřehlédnutelní, využijte toho. Tento čas ale není vhodný k řešení manželských problémů. Saturn s Černou Lunou vám mohou působit omezení a těžkosti v oblasti financí.

KOZOROŽEC

Úplněk ukončí řadu vašich povinností, nějakou spolupráci, ujasní vaše cíle a vnese jasno do témat - zdraví a nemoc. Nepřepínejte síly, myslete na psychickou pohodu. Hrozí vám úrazy a krizové situace. Mars aktivuje skupinové vztahy. K naplnění cílů potřebujete spolupracovat s druhými. Jenže vaše potřeby se nyní mohou dostat do rozporu s potřebami lidí kolem. Raději přibrzděte a snažte se využít konexí a známostí pro své potřeby. Choďte do společnosti, můžete navázat kontakty důležité pro budoucnost. Nov vám nabídne kontakt s podvědomím. Zatoužíte po osamocení a klidu v rozjímání, neboť čas přeje meditacím a duševnímu odpočinku. Poroste váš zájem o věci okultní, mystické a tajemné. Venuše se o Vánocích přesouvá do vašeho znamení, její vliv pak můžete využít. Pozor na Saturn a Černou Lunu, které se pohybují právě v Kozorožci a mohou vám přinést omezení a těžkosti.

VODNÁŘ

Úplněk uzavře záležitosti spojené s tvorbou, dětmi a partnery, vnese jasno do oblasti pracovních a životních partnerů. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Pocítíte ctižádost a snahu prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti, zvýšit si prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, reorganizaci práce. Mars se nachází v oblasti ega, nabídne vám spoustu energie, bohužel, také problémy, pokud se nebudete ohlížet na potřeby druhých. Mars podpoří vaše ambice, ale může vyvolat konflikty s lidmi, kteří mají moc (rodiče, zaměstnavatelé, vládní představitelé). Snažte se o pochopení a vstřícnost, jinak vám bude okolí škodit. Novoluní se týká tématu přátelství a dalších vztahů. Můžete se zapojit do společné činnosti (vytvořit spolek, prosazovat zájmy nějaké aktivní skupiny lidí, zařadit se někam). Neváhejte využít své konexe a přátele pro své záměry. Ale pozor, Saturn a Černá Luna vám mohou přinést pomluvy, nepřátelství a další potíže.

RYBY

Úplněk uzavře téma domova, rodiny a zázemí (ukončí situace se ženou v rodině), vnese jasno do tématu zdraví. Díky působení Marsu odvedete více tvořivé intelektuální práce, budete druhým sdělovat své zkušenosti a prezentovat svůj pohled na svět. Pozor ale na přílišné vnucování svých názorů druhým. Můžete začít více cestovat. Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů. Aktivita se může také projevit v souvislosti s cestou do zahraničí, vzděláváním. Nov vám přinese zamyšlení nad kariérou a dalšími aktivitami. Otevře vám cestu tam, kam chcete patřit. Během novoluní může dojít k posunu v pracovní kariéře. Dokážete se prosadit, ovšem pouze tehdy, znáte-li dobře své silné i slabé stránky. Pozor na Saturn a Černou Lunu, mohou vám přinést omezení a těžkosti v komunikaci s přáteli a spolupracovníky.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Foto: Pixabay

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2450670
DnesDnes449
VčeraVčera636
Tento týdenTento týden2701
Tento měsícTento měsíc1616

Partnerské weby

apartman banner