H5a80a99 2Slunce se pohybuje znamením Vah do 23. října, v tento den se po obědě přesune do znamení Štíra. Novoluní vrcholí 9. října ve znamení Vah. Je tedy důležité pro osoby narozené v tomto znamení. Obecně se

budou pod vlivem novu řešit vztahové záležitosti. V době novoluní se spojí Slunce, Luna a planetka Ceres ve Vahách. Merkur přechází 10. října do Štíra, kterým se pohybuje i Venuše. Úplněk proběhne 24. října ve znamení Býka, je tedy důležitý zvláště pro osoby narozené ve znamení Býka. V době úplňku se setkají Luna s Uranem, nečekané situace tedy mohou zasáhnout oblast hmotného zajištění. Ve Vodnáři aktivuje Mars Černou Lunu. Mars se tímto znamením bude pohybovat do poloviny listopadu, zatímco Černá Luna až do jara 2019.

BERAN

Novoluní vám přináší témata - vazby, vztahy, smlouvy a dohody. Budete podepisovat nová smluvní ujednání a nastavovat nová pravidla ve vztazích s okolím. Úplněk pak vnese jasno do oblasti majetku a financí. Můžete obdržet nečekané zprávy. Mars aktivuje Černou Lunu, která působí v oblasti přátel. Čistí vaše vztahy s osobami blízkými, ve společnosti, v níž se pohybujete, i v rámci přátelství. Můžete změnit společnost, bydliště, zemi, kamarády. Někoho můžete ztratit, nějaké vztahy mohou být ukončeny. To je příprava na vazby nové, do života vám vstoupí noví lidé. V tomto čase se ukáže, kam patříte.

BÝK

Novoluní vám otevře cestu k novým pracovním partnerům, spolupracovníkům. Přinese vám hodně práce. Co se úplňku týká, ten je pro vás nejdůležitějším v tomto roce. Vnese jasno do všech vašich vztahů a dohod. Nedovolte, aby vámi před úplňkem cloumal emoce, buďte na sebe opatrní. Dny před úplňkem a úplňkový den samotný jsou pro vás kritické. Buďte obezřetnější. Po úplňku se vše zklidní a v mnohých otázkách budete mít jasno. Čeká vás podepisování listin, komunikace na téma smlouvy a dohody. Jupiter s Merkurem vám mohou přinést dobré, možná překvapující, zprávy. Mars aktivuje oblast pracovní činnosti a profesního vzestupu. Budete mít hodně povinností, mohou se vyměnit lidé kolem. Mars aktivuje Černou Lunu, která působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete zatoužit po změně zaměstnání, budete vnímat jakýkoli nesoulad a případná nespokojenost poroste. Pozor na emocionální potíže. Dojde zřejmě k zásadnímu rozhodnutí, které ovlivní vaši budoucnost v oblasti partnerství, pracovních aktivit.

BLÍŽENCI

Novoluní vám otevírá pomyslné dveře k partnerství, dětem, plodům a výtvorům. Blíženci, kteří chtějí partnera nebo potomka, mají příležitost. Mohou tvořit, plodit. Čas přeje příbuzenským návštěvám. Úplněk bude zdrojem rychlých zvratů, navíc plných tajemství. Můžete něco tajit, nebo se naopak dozvíte cosi, co bylo tajeno vám. Úplněk vnese jasno do případných pomluv a do oblasti nepřátel, kteří vám nepřejí. Mars se pohybuje u Černé Luny a působí v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů, a to až do podzimu 2018.  Může vzrůstat aktivita ve spojení s cestami do zahraničí, rozšiřováním vědomostí a vzděláváním. Mars aktivuje Černou Lunu. Ta může vířit emoce a otevřít problémy v souvislosti s úřady, soudy, ezoterikou a vzděláním. Můžete získat nebo ztratit touhu rozvíjet se po duchovní stránce.

RAK

Novoluní vám dává možnost upevnit rodinné i pracovní zázemí. Díky jeho vlivu by se měly upevnit vaše zdraví i kondice. Čekají vás cesty, intenzivní komunikace v rámci témat - rodina, ženy v rodině a domov. Kdo se chce stěhovat nebo vylepšit své zázemí, měl by toto období využít. Úplněk vám vnese jasno do oblasti přátel, osob blízkých, společnosti, ve které žijete a v níž se pohybujete. Může dojít k rychlému, neočekávanému zvratu v nějakých situacích. Může dorazit i nečekaná zpráva související s kolegou či spolupracovníkem. Do života vám vstoupí osoba důležitá pro budoucnost. Mars aktivuje Černou Lunu, která působí v tématu majetku a peněz, transformace a sexuality. Budete tedy řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo s bankou (do života se vám mohou vracet lidé, kterým dlužíte peníze, případně naopak oni dluží vám), ovšem také vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství, aférky i nevěru). V tomto čase se mohou vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči. Černá Luna avizuje nepříjemné emoce. Pozor na úrazy. Černá Luna nevylučuje úmrtí někoho blízkého.

LEV

Novoluní vám zviditelní záležitosti spojené s cestováním a dopravními prostředky, vzděláváním. Také budete muset nejspíš leccos vyřizovat na úřadech. Úplněk následně ovlivní vaši kariéru a záležitosti peněz. Merkur s Jupiterem pro vás mají dobré zprávy ohledně bydlení a domova. Venuše vám do života přináší krásu a osvícení spojené s rodinou a domem. Mars aktivuje Černou Lunu, budete řešit vztahy pracovní i partnerské, dohody. Vypluje na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout, nastavit pravidla. Lze očekávat těžkosti, dojde k otřesům, přežijí jen pevné vazby. Můžete tedy ukončit nebo navázat pracovní vztah, i ve sféře soukromé vám někdo může odejít ze života. Černá Luna pohlcuje vše, co se má ukončit, naopak nastartuje nová spojení.

PANNA

Novoluní vám otevírá cestu ke zvýšení prestiže, přináší vám finance a majetek. Bude o vás slyšet. Budete hodně komunikovat, cestovat. Můžete přemýšlet o koupi nového vozu. Ve druhé polovině měsíce lze čekat příjemnou zprávu týkající se dopravního prostředku, cesty či studia, vzdělávání. Úplněk přinese rychlý a nečekaný zvrat do oblastí - cizina, soudy a úřední záležitosti. Planety přejí cestování a komunikaci - mluvenému i psanému slovu. Mars aktivuje Černou Lunu, jejíž vliv se projeví v oblasti zdraví, zdravého životního stylu. Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Můžete se však také starat o někoho ve své blízkosti nebo bude někdo pečovat o vás. Je nutné vyřešit pocit nevyhovujícího zaměstnání, případně mnoho práce za nevyhovující mzdu. Nenechte se využívat. Čeká vás mnoho práce a povinností, nelze vyloučit problém se spolupracovníky.

VÁHY

Pro vás nejdůležitější novoluní tohoto roku je tady. Přináší vám novou životní cestu, ovšem planetka Ceres vám dá pořádně zabrat. Bude se o vás hodně mluvit, bude vás vidět. Úplněk poté vnese jasno do témat - společné jmění, peníze, které vlastníte s bankou, vaše závazky. Dojde k rychlému a nečekanému obratu, můžete však počítat s příznivou zprávou. Mars aktivuje Černou Lunu. Musíte si udělat pořádek v rámci záležitostí s rodiči, partnery životními i pracovními, také ale ve všem, co souvisí s dětmi. Černá Luna vnese problémové situace zejména do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimopartnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silná spojení. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se černá Luna přesune do dalšího znamení.

ŠTÍR

Nov vás povede do nitra duše. Budete přemýšlet a rekapitulovat jak dál naložit se svým životem. Za měsíc vás čeká nová životní cesta, kterou by neměly provázet staré a nefunkční programy. Budete ukončovat jednu životní kapitolu, abyste mohli vykročit do další etapy. Díky Venuši ve vašem znamení budete zářit, nikdo vás nepřehlédne. Přízeň Venuše vám vydrží ještě po celý prosinec a začátek ledna 2019. Merkur se pohybuje od novoluní vaším znamením do konce měsíce. Můžete cestovat, hodně komunikovat, podepisovat dokumenty. Následně bude úplněk ve znamení rychlého a nečekaného zvratu v dohodách, smlouvách a vztazích, toto téma uzavře. Může k vám doputovat příznivá zpráva, která vás posune v životě dál. Jupiter, dobroděj, hlídá, aby vám veškeré změny byly ku prospěchu. Mars aktivuje Černou Lunu. Lze tedy předjímat nepříjemnosti ve spojení s rodinou, domovem nebo bydlením. Černá Luna vás bude ponoukat, vyvolávat ve vás touhu po změně zázemí nebo domova. Může vám pomoci nalézt vhodnější místo pro život.

STŘELEC

Pod vlivem novoluní získáte možnost proniknout do společnosti, do které chcete patřit. Přijde-li vám pozvání na nějakou akci, neseďte doma, angažujte se. Pohybujte se mezi osobami, s nimiž chcete pracovat a trávit svůj čas. V tomto čase můžete výhodně využít konexí i vlivu přátel pro vlastní záměry. Úplněk se ponese ve znamení obratu ve spojení se spolupracovníky, kolegy. Do úplňku byste měli dodělat vše, co jste slíbili. Zvýšenou pozornost věnujte zdraví, posilujte svou psychiku. Doba je vhodná pro preventivní prohlídky. Můžete dostat příznivou zprávu týkající se peněz nebo sféry milostné. Mars aktivuje Černou Lunu, což vám může přinést potíže v rámci dopravních prostředků, cestování a pohybu obecně. Objevit se mohou i problémy se sourozenci nebo s úřady. Pozor na to, co řeknete, napíšete, nebo dokonce podepíšete. Černá Luna vám může znepříjemnit život i ve spojitosti s úředním jednáním (zvláště, týká-li se práce a kariérního postupu). Všechny smlouvy a dohody si proto důkladně pročtěte, chtějte mít vše doložené písemně.

KOZOROŽEC

Novoluní vám otevírá cestu k nové práci, kariérnímu a životnímu posunu. Kolem Slunce se pohybuje i planetka Ceres, tedy dostanete zabrat, ale snaha a píle se vám vyplatí. Úplněk vám může přinést překvapivou zprávu týkající se dětí nebo partnerů. Můžete ukončit nebo uzavřít partnerství či pracovní vztah. Mars aktivuje Černou Lunu, která vám způsobí nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Dojde nejspíš na problémy v rámci financí, s majetkem nakládejte tedy opatrně (můžete mít větší výdaje, případně nemusíte dostat to, co si zasloužíte). Poroste vaše touha prosadit se, jenže to pro vás nebude jednoduché. V minulých životech jste totiž složili „slib chudoby“. Obklopujte se proto lidmi, kteří vás nevyužívají, nesnižují váš kredit, ocení vaši práci.

VODNÁŘ

Nov vám otevře prostor k rozšiřování vědomostí, cestování. Budete hodně komunikovat, můžete podepisovat dokumenty v souvislosti s prací. Říjnový úplněk vám vnese jasno do témat - bydlení, zázemí a domov. Přijde nečekaný zvrat, měli byste dostat skvělou zprávu, může dojít k posunu v práci či kariéře. Mars působí ve vašem znamení a aktivuje Černou Lunu. Budete v jednom kole a vaše emoce rozjitří psychické zmatky, které budete nuceni řešit. V některých situacích si můžete připadat jako „obětní beránek“. Čeká vás boj o úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny zároveň ovlivní vaši vnitřní proměnu. Začnete na život a okolí pohlížet jinak, z jiného úhlu pohledu. Po dobu působení Černé Luny můžete podléhat pocitu, že jste bržděni. Setkáte se s lidmi a situacemi, které vám připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Všímejte si, co se děje kolem. Černá Luna vás připravuje na obrovskou proměnu, transformaci. Věřte si, nenechte se nikým a ničím zastrašit. Díky tomu překonáte veškeré nepříznivé životní situace.

RYBY

Nov vám otevře cestu k majetku a penězům, které sdílíte s další osobou nebo bankou (půjčka, hypotéka, výdělky s další osobou nebo firmou). Můžete podepisovat dokumenty a hovořit na toto téma. Ceres vás pozlobí, ale čím více zaberete, tím více plodů vaše aktivita přinese. Úplněk vnese jasno do sféry cestování a dopravního prostředku. Uzavře téma vzdělávání a nějakou úřední záležitost. Můžete dostat překvapivou zprávu. Mars aktivuje tajemství, skryté nepřátele. Zřejmě se dozvíte něco nepříjemného, může se odtajnit situace, která měla být dobře ukryta pod povrchem. Mars aktivuje Černou Lunu, která se pohybuje v oblasti napojení na „druhý břeh“, propojení s minulými inkarnacemi. Na povrch vyplují důležité osudové, karmické informace. Mohou vás provázet pocity samoty a izolace. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity.

Astroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2451182
DnesDnes279
VčeraVčera682
Tento týdenTento týden3213
Tento měsícTento měsíc2128

Partnerské weby

apartman banner