Asi není mnoho těch, kteří by neznali slavný manželský pár Marii a Pierra Curiovi. Méně se však již ví, že stejně významnými vědci se stali manželé Joliot-Curie neboli dcera Irène a její muž Frédéric. Irène Curie se narodila v Paříži 12. září 1897 a velmi brzy

o ni začali pečovat chůva a dědeček, Pierrův otec, neboť matka Marie se věnovala výzkumu. Vzdělávali ji doma rodiče a jejich přátelé, také vědci (například chemii ji učil Jean Perrin a matematiku Paul Langevin). V roce 1912 nastoupila na Collège Sévigné, aby složila maturitní zkoušku. O dva roky později se přihlásila na Přírodovědeckou fakultu na Sorbonně. Její studium však přerušila I. světová válka.

Statečné vědkyně

Během války sloužila Irène společně se svojí matkou jako rentgenolog v polních pojízdných laboratořích, které Marie Curie-Skłodowská zřídila. Pomohly zachránit mnoho lidských životů. Bohužel, byly v té době vystaveny velkým dávkám záření. V roce 1918 se Irène vrátila do Paříže a pokračovala ve studiu. V roce 1925 dokončila disertační práci na téma alfa záření polonia, prvku, který objevili její rodiče.

Po ukončení studií pracovala jako asistentka své matky v L´institut du Radium. Tady se seznámila s Frédéricem Joliotem. V říjnu 1926 se vzali a hned následující rok se jim narodila dcera Hélène a v roce 1932 syn Pierre.

Nobelova cena za chemii

Novomanželé společně studovali jaderné reakce vyvolané bombardováním jader lehkých prvků částicemi alfa, které vyzařovalo polonium. Dokázali, že neutrony mají o něco větší hmotnost než protony. Při dalším výzkumu vlastností neutronů objevili v roce 1934 umělou radioaktivitu.

V roce 1935 společně se svým manželem Frédéricem obdržela Irène Nobelovu cenu za chemii (za syntézu nových radioaktivních prvků). Ve stejném roce objevila také neptuniovou radioaktivní řadu. V roce 1938 Irène Joliot–Curie a Pavel Savic objevili nový druh jaderných reakcí. Tento výsledek byl v říjnu 1938 na Solvayovském kongresu přijat s velkým skepticismem. Oběma bylo doporučeno experimenty zopakovat s větší přesností a důkladností, proto bylo prvenství objevu štěpení uranu přiznáno až Otto Hahnovi, Fritzi Strassmanovi a Lise Meitner na základě jejich prací publikovaných v roce 1939.

Boj za mír

V roce 1939 se schylovalo k další válce, proto se Frédéric a Irène rozhodli výsledky své práce zapečetit do obálky a uschovat v trezoru Académie des Sciences, kde zůstaly dalších deset let. Snažili se tak zabránit vojenskému zneužití svých výzkumů.

Před II. světovou válkou byla Irène Joliot–Curie ministryní ve vládě Lidové fronty, za okupace Francie byla v odboji a po válce působila, stejně jako její manžel, v mírovém hnutí. Během II. světové války Irène onemocněla tuberkulózou a byla nucena odejít do Švýcarska na léčení. Odloučení od rodiny však velmi těžce nesla, a proto během války podnikla několik nebezpečných cest do Francie.

Po válce, v roce 1946, se stala ředitelkou L´institut du Radium a komisařem pro atomovou energii. O dva roky později se podílela na stavbě prvního francouzského jaderného reaktoru a centra pro jadernou fyziku v Orsay. Irène nikdy tento projekt neviděla dokončený, protože 17. března 1956 zemřela na leukémii způsobenou zářením, kterému byla celý život vystavena.

Ve stejném roce byl Frédéric jmenován profesorem pro atomovou fyziku a jaderný výzkum na pařížské Sorbonně. Při jednom z víkendových výletů jej v roce 1958 ve vlaku postihl infarkt. Strojvůdce i personál odmítli jet dál, dokud nebylo o Joliota–Curieho řádně postaráno, i když jim výpravčí hrozil trestem. Za několik dní však Frédéric zemřel. Při oficiálním smutečním aktu na nádvoří Sorbonny 19. srpna byly přítomny delegace z celého světa.

Ludmila Veselá

DODATEK

- Vzhledem ke společné odborné publikační činnosti a z úcty k Marii Curie-Skłodowské používali Irène a Frédéric příjmení Joliot-Curie.

- Po Frédéricovi byl pojmenován kráter Joliot na Měsíci a zastávka metra v bulharské Sofii, jež byla otevřená v roce 2009.

- Irène se angažovala v politice jako aktivistka za mír, hájila také práva žen. Stala se členkou Světové rady míru.

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2504803
DnesDnes435
VčeraVčera601
Tento týdenTento týden3055
Tento měsícTento měsíc16149

Partnerské weby

apartman banner