H5a80a99 2Slunce prochází znamením Štíra a 22. listopadu v 10.01 hodin vstoupí do znamení Střelce, kde bude působit až do 21. prosince. Novoluní vrcholí 7. listopadu ve znamení Štíra, je tedy důležité zejména pro zrozence tohoto znamení. Obecně se budou pod vlivem

novoluní řešit záležitosti lásky, sexu a peněz. Úplněk nastane 23. listopadu v Blížencích, je tak důležitý hlavně pro Blížence. Tématy Blíženců jsou dohody, smlouvy a úřední záležitosti. V době úplňku se pohybují u Slunce Jupiter spolu s Merkurem. Úspěšně tedy lze završit veškerá úřední jednání. Jupiter se přesouvá 8. listopadu do znamení Střelce. Dosud se pohyboval ve Štíru, a to od podzimu 2017, ovšem nyní ho opouští. Odebral všechny neideální situace a nahradil je příznivými. Venuše přebíhá přes planetku Ceres ve Vahách. Budou prověřovány vztahy, smlouvy a dohody. Merkur se pohybuje od 17. listopadu znamením Střelce zpět do Štíra, kde setrvá a bude působit ještě v prosinci. Až 16. prosince se otočí a vydá se opět ze Štíra do Střelce. V době jeho zpětného chodu nedoporučuji podepisovat nové smlouvy, naopak je vhodné zaměřit se na nedořešené záležitosti. Mars působil nezvykle dlouho - už od poloviny května - ve Vodnáři. Dne 16. listopadu se přehoupne do znamení Ryb, kterým popluje až do konce roku.

BERAN

Novoluní vám otevírá oblast sexuality, sex a peníze vám jdou do života. Měli byste si uvědomit, s kým se stýkáte, v jaké společnosti chcete žít a fungovat. Úplněk uzavře úřední jednání, vnese jasno do situací spojenými s dopravním prostředkem nebo cestou. Vyřeší vše, co souvisí se vzděláváním, učením. Mars se pohybuje do konce roku tématem odstraňování, tedy ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může také aktivovat nepřátele a nepříjemné pomluvy. Na světlo vyplavou staré nevědomé vzorce a začnou působit, aniž byste to tušili. Vaším úkolem je odstranit ego, nedopustit se toho, aby došlo k probuzení kontraproduktivní energie. V listopadu se přesune Jupiter do oblasti zahraničí a vzdělávání. Díky tomu vás čeká rozšiřování vědomostí, pozitivně se to odrazí též v oblasti spojené se zahraničím, v rámci nějakých soudů a úředních záležitostí. Tato témata budete řešit do konce roku 2019.

BÝK

Novolunní vás směruje k dohodám, smlouvám a vztahům. Můžete cosi podepisovat, dohodnout si nová pravidla spojená s financemi. Úplněk uzavře nějakou záležitost ve finanční oblasti. Vnese jasno do veškerých záležitostí spojených s majetkem a penězi. Do konce roku byste si měli ujasnit své cíle a vydat se za nimi. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto bude nutné spolupracovat s okolím - přáteli, společníky, kolegy - pomohou vám. Mimořádně vhodná bude jakákoli fyzická aktivita s přáteli. Choďte do společnosti, můžete potkat osobu, která bude důležitá pro vaši budoucnost. Jupiter teď bude celý rok působit v oblasti společných financí (spadají sem půjčky, hypotéky, ale i prodej či koupě). Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Rozumné investice budou zhodnoceny. Do roka a do dne by se vaše finanční situace měla zlepšit a zvýší se i vaše osobní prestiž. Do života vám přijde láska. Ta má ovšem mnoho podob. Pozor na nevěru či milostný trojúhelník.

BLÍŽENCI

Novoluní vám přinese nové možnosti v rámci spolupráce. Můžete podepisovat nové dohody, může se objevit pracovní nabídka, smluvní ujednání. Práce budete mít nad hlavu, neměli byste ale zapomínat na své zdraví. Úplněk je ve vašem znamení, je pro vás tedy nejdůležitějším v tomto roce. Vnese jasno do všech dohod a smluv. Vztahy vygradují a emoce zacloumají vaším egem. Čeká vás hodně komunikace - psaní a telefonování, podepisování dokumentů. Mars vám zaktivuje do konce roku vše, co se týká pracovních aktivit a kariéry. Mělo by se vám dostat ocenění za vaše snahy a píli, nelze vyloučit postup v kariéře. Pocítíte naplno touhu prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti, zvýšit si prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, přichází doba vhodná pro reorganizaci spojenou se zaměstnáním. Jupiter ovlivní vaše vztahové záležitosti. Do života vám vstoupí důležitá osoba. Můžete využít vlivu Jupiteru a zkvalitnit své partnerské i pracovní vztahy. Budete opouštět staré, nevyhovující a nefunkční svazky, abyste je nahradili novými. Čekají vás nové dohody a smlouvy

RAK

Novoluní vám otevírá cestu k dětem a partnerství. Budete tvořit a plodit, nejsou vyloučeny rodinné oslavy. Vaše aktivita bude hodně souviset s dětmi a potomky v rodině. Můžete potkat životního nebo pracovního partnera. Úplněk otevře vaši pomyslnou třináctou komnatu. Budete rekapitulovat svůj život, přemýšlet pohrouženi sami do sebe, v klidu a ústraní. Řešit můžete i otázky zdraví, životního stylu nebo péče o kohosi blízkého. Toto období bude náročné pro vaši psychiku. Uděláte dobře, když vložíte energii do rozvoje myšlení (semináře, kurzy a školení, nelze vyloučit propojení s ezoterikou). Rozšíří se vám obzory a objevíte nové rozměry skutečnosti. Můžete cestovat nebo být ve spojení se zahraničím. Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů, zatímco Jupiter pozitivně ovlivní vaši psychiku a zdravotní stav. Přinese vám novou spolupráci, což povede k velkému posunu v zimních měsících.

LEV

Pod vlivem novoluní se může objevit příležitost ke zkvalitnění bydlení. Můžete najít nový domov nebo pracovní zázemí. Úplněk udělá pořádek mezi vašimi přáteli, v rámci společnosti, v níž se pohybujete. Ukončí vaše působení v určitém společenství. Můžete tedy změnit okruh lidí, s nimiž se stýkáte. S úplňkem si můžete splnit své sny. Slunce, Merkur a Jupiter vám nahrávají. Do života se vám vrátí nějaká osoba z minulosti. Může se to týkat partnerství, potomka nebo pracovního spojení. Budete tvořit, plodit, vracet se do minulosti v kontextu s tématem rodina - domov. Mars se pohybuje do konce roku oblastí hodnot, které sdílíte s druhými. Může dojít k neshodám v rámci cenností a materiálních věcí, což vás přinutí přehodnotit - pozměnit - postoje. V manželství a partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Se společnými penězi nakládejte opatrně, zbytečně neutrácejte. Můžete řešit půjčky, hypotéky, dědictví, ale i případné dluhy. Mars vás bude nutit do investic, nákupu či prodeje. Tranzit Marsu je ale více zaměřen na vše kolem sexuality. Jupiter bude dlouhodobě ovlivňovat a zlepšovat vaše vztahy s druhými. Mohou se rozeznít svatební zvony, můžete navázat novou spolupráci s někým zajímavým. Kromě toho Jupiter aktivuje i oblast kreativity, uměleckého vyjádření v případě řemesla, umělecké práce nebo umění. Můžete vytvořit velké dílo, vypracovat se. Jupiter vám poskytne příležitosti k osobnímu růstu, k hlubší moudrosti, k větší svobodě i sebevyjádření. Lze očekávat zdravé zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

PANNA

Novoluní otevírá téma dopravního prostředku (koupi, prodej), cestování a rozšiřování vědomostí. Zlepší se vaše možnosti v rámci vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech a ve spojení s listinami či dokumenty. Úplněk uzavře jakousi pracovní aktivitu. Do úplňku byste proto měli dokončit vše, co jste slíbili. Uzavírá se jedna životní kapitola a současně nastává možnost upevnit si pozice v práci i v životě. Přesun Marsu do Ryb zvýší vztahové napětí. To signalizuje neshody, zvláště s nejbližšími lidmi. Energie Marsu je o prosazování sebe sama, což občas přinese nepřátelské reakce okolí. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Mohou utrpět i intimní vztahy. Mějte na paměti, že pro spolupráci i vztahy obecně je důležitá ochota ke kompromisu. Pozitivně se dá  toto období využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a došlo k pročištění. Jupiter  vám ale pomůže zlepšit životní podmínky. Můžete koupit dům či byt, můžete se přestěhovat, rekonstruovat bydlení a také si vylepšíte své pracovní zázemí.

VÁHY

Díky novoluní se vám otevře možnost zvýšit si prestiž, ukáže vám cestu k lepším výdělkům. Můžete dostat přidáno, zvýšit cenu za své služby. Uvědomíte si svou hodnotu. Úplněk uzavře situace spojené s úřady a soudy. Vnese jasno do tématu spojeného se zahraničím. Dokončíte cosi ve sféře rozšiřování vědomostí. Mars se přesune do Ryb, probudí ve vás chuť do práce. Budete řešit věci kolem spolupráce i v rámci plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Mars vám ale přechází přes oblast zdraví, můžete tedy zaznamenat zdravotní problémy (infekce, horečky či úrazy - nehody). Věnujte pozornost prevenci a životnímu stylu. Jupiter dlouhodobě pozitivně ovlivní oblast komunikace (mluvené i psané slovo), pohybu a cestování, vzdělávání. Podpoří vás při vyjednávání na úřadech, zlepší vaše sourozenecké vztahy. Venuše se pohybuje tam a zpět vaším znamením. Měli byste tedy přehodnotit své priority, ujasnit si, co v životě chcete. Hodnoty a láska se vám vracejí do života.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí ve vašem znamení, je pro vás tedy nejdůležitějším v celém roce. Přináší vám novou životní cestu, možnost zrealizovat konkrétní projekty a vize. Celý rok jste si čistili život od neharmonických situací a nyní startuje vaše cesta za štěstím. Úplněk uzavře nějaké vaše finanční závazky, uzavře téma a vnese jasno do oblasti sexu a majetku. Máte možnost začít si zvyšovat prestiž a zvýšit výdělky. Planetka Ceres se však pohybuje vaším znamením, a tak je jasné, že zadarmo to nebude. Dostanete zabrat a výsledek bude záviset na tom, jak se k čemu postavíte. Čím více zaberete, tím lepšího výsledku dosáhnete. V kontextu s Marsem lze říci, že je tu období, ve kterém půjde nejvíce o to, abyste byli sami sebou. Můžete očekávat i zvýšené milostné touhy. Mars totiž aktivuje sexualitu jako formu sebevyjádření. Jeho vliv se odrazí také v oblasti dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho působením má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se bude točit okolo dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem. Čas přeje i zkouškám, přijímacím řízením nebo pohovorům. Je to dobré období i pro seznamování s důležitými lidmi. Pracovně se vám bude dařit. Jupiter dlouhodobě ovlivní váš finanční posun a nahrává zlepšení majetkových poměrů.

STŘELEC

Novoluní vás povede k rekapitulaci celoročních aktivit. Budete přemýšlet, co se povedlo a co nepovedlo. Nevymýšlejte ale nic nového, jen nechte odejít to, co nemá budoucnost. Na povrch může vyplout nějaké tajemství, skrytí nepřátelé budou šířit pomluvy. Vzhledem k tomu, že se Merkur pohybuje tam a zpět vaším znamením, vrátí se vám k dořešení nějaké osobní záležitosti. Budete hodně komunikovat, cestovat, podepisovat smlouvy, budete zkrátka v jednom kole. Dořešte, co je třeba. Úplněk následně vyjasní vaše smlouvy a dohody. Pod jeho působením se dokončí veškeré pracovní a partnerské vztahové záležitosti. Slunce, Jupiter a Merkur se setkají ve vašem znamení, tedy vám bude přáno. Nastává pro vás významný cyklus životního růstu, který potrvá zhruba 12 let. Do života vám vstoupí situace, které vás posunou ke štěstí. Pocítíte dostatek sil a chuti prosadit svá přání, představy. Buďte činorodí a využijte vliv Jupiteru ve svůj prospěch. Změníte-li pozitivním způsobem svou osobnost, projeví se to zvýšením prestiže, zlepšením majetkových poměrů. Přesun Marsu do znamení Ryb spouští podvědomé způsoby chování, reakce související s minulostí. Pozor na domácí hádky, snažte se vylepšit své zázemí. Budete nejspíš řešit ženy rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Mohou se objevit spory o vlastnictví, půdu či pozemky. Do popředí vystoupí i otázky zdraví.

KOZOROŽEC

Vlivem novoluní se vám otevře cesta do společnosti, do které chcete zapadnout a patřit. Měli byste navštívit své známé, využít pozvání do společnosti. Můžete potkat zajímavou osobu. Úplněk uzavře téma péče a starosti o další osobu. Do úplňku je potřeba dokončit vše, co jste slíbili vykonat. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky. Mars se přesune do Ryb, tempo běžného života se zvýší. Poroste riziko vážnějších konfliktů se sousedy, příbuznými či jinými lidmi. Pozor na zvýšený sklon hádat se kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech - komunikace, učení a cestování. Období přeje návštěvám, řešení úředních záležitostí. Jupiter začne pomalu ukončovat a uzavírat určité situace (má na to čas do konce roku 2019). Měli byste proto začít přemýšlet o tom, co ve svém životě už nechcete. Jde o vaše budoucí štěstí. Čeká vás posun i na duchovní úrovni. Můžete prožít odloučení či pocit samoty, někoho opustit nebo ztratit.

VODNÁŘ

Novoluní vás nasměruje k posunu v kariéře. Čeká vás nová úspěšná cesta, na níž vás ale mohou brzdit emoce, které ve vás vyvolává Černá Luna. Srovnejte si proto vnitřní pocity, zharmonizujte se a můžete dojít úspěchu. Úplněk uzavře oblast pracovních nebo partnerských vztahů. Vnese jasno do témat - děti, plody práce, tvorba. Přesun Marsu aktivuje oblast peněz, majetku a hodnot. Můžete utrácet i vydělávat peníze, koupit či prodat nemovitost. Jupiter vás od listopadu a po celý příští rok ovlivní v oblasti nadějí, ideálů, snů, přání a tužeb týkajících se budoucnosti. Nemá ale cenu zkoušet se prosadit individuálně, budete potřebovat pomoc okolí. Přátelé vás mohou podporovat více než kdykoli jindy. Navážete zřejmě i nová přátelství, jež se časem ukáží jako mimořádně cenná. Budete zlepšovat své okolí, usilovat o pozitivní změny nejen u sebe a pro sebe, ale i pro jiné. Věřte, že cokoli ze sebe vydáte, vrátí se vám znásobeno.

RYBY

Novoluní vám otevírá možnosti rozšiřování vědomostí, cestování do zahraničí. Zlepší i okolnosti pro vyřizování úředních záležitostí. Úplněk uzavře témata - domov, rodina a zdraví. Ukončí nějakou rodinnou situaci, problém se ženou v okolí. Přesun Marsu do vašeho znamení ve vás probudí aktivitu. Začnete usilovně pracovat na tom, abyste dosáhli toho, co chcete prosadit. Máte šanci ukázat, co umíte. Budete více než jindy hájit svá práva. Máte příležitost vyřešit spoustu problémů, udělat hodně práce, mnoho času na odpočinek vám nezbude. Pozor tedy na horlivost a plýtvání energií. Jupiter vám nahrává v pracovní a kariérní oblasti, snaha o posun vpřed bude korunována úspěchem. Lze čekat povýšení či změnu zaměstnání, veřejný respekt nebo uznání od lidí kolem.

Astroložka a numeroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2505285
DnesDnes344
VčeraVčera573
Tento týdenTento týden3537
Tento měsícTento měsíc16631

Partnerské weby

apartman banner